Andreas Lagerkvist

Personlig presentation av Andreas Lagerkvist

IKT-pedagog
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Jag jobbar med stöd till högskolans utbildning och forskning. Det omfattar bland annat att ge stöd i att jobba med Learn och Zoom (både i sal och på kontoret) men även samskapande verktyg såsom Padlet, responsverktyget Wooclap och högskolans enkätverktyg. 

Bakgrund

Legitimerad lärare med inriktning gymnasiet i ämnena matematik och fysik. Arbetade under åren 2010-2014 som Universitetsadjunkt i matematik vid Högskolan Dalarna. 

Forskning

Publikationer