Personlig presentation av Cecilia Wijnbladh

Univ adjunkt svenska språket, (Tjänstledig) Svenska
Arbetar i kurser i svenska och pedagogiskt arbetet på grundlärarutbildningen. Ingår i arbetsgruppen för förskoleklassen ”Hitta språket” - kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass.
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1