Personlig presentation av Cecilia Wijnbladh

Univ adjunkt svenska språket, (Tjänstledig) Svenska
Arbetar i kurser i svenska och pedagogiskt arbetet på grundlärarutbildningen. Ingår i arbetsgruppen för förskoleklassen ”Hitta språket” - kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass.

Magisterexamen i pedagogiskt arbete. Examensarbete: Språklig medvetenhet och skriftspråksförberedande undervisning i förskoleklass: Fem förskoleklasslärares undervisning http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1263601&dswid=-6272 

Medarbetare i utveckling och utprövning av Hitta språket, kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass. 

Medarbetare i skapandet av Tidig läsundervisning (Läslyftsmodul). 

Medarbetare i skapandet av Tidig skrivundervisning (Läslyftsmodul).