Tomas Axelson

Personlig presentation av Tomas Axelson

Docent, Religionsvetenskap
Docent religionsvetenskap Högskolan Dalarna Verksamhetsledare Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
Univ lektor religionsvetenskap inr medier, Religionsvetenskap
Proprefekt, Institutionen för kultur och samhälle

Tomas Axelson

Docent religionsvetenskap/Associate Professor Religious Studies

Min forskningsinriktning

Min doktorsavhandling om film och existentiella frågor (2008) utgjorde ett bidrag inom kunskapsfältet religion och medier med en specialisering inriktad mot fiktionsfilm och den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet. I tio års har jag arbetat med en utveckling av ny kunskap inom detta forskningsfält, med ett fokus på individens upplevelser av existentiell mening i en populärkulturell kontext. 2015 erhöll jag docentmeritering (vid Uppsala universitet) i ämnet religionssociologi. De senaste åren har min forskning breddats i riktning mot interkulturella studier och sedan 2016 är jag verksamhetsledare för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna. Under de senaste åren har ett bredare perspektiv på kulturell gruppidentitet blivit en del av min forskningsinriktning.

För min publikationslista, klicka publikationer nedan. För publikationer inom IKUD. Se http://www.du.se/sv/Samverkan/interkulturellt-utvecklingscentrum-dalarna---ikud/


Publikationer
Ämnesansvarig
Religionsvetenskap