Stöd för framtagande av kurshandbok

Här hittar du stöd i hur du tar fram en kurshandbok. En kurshandbok ska finnas för studenterna i varje kurs. Det finns även vilket innehåll som ska finnas i kurshandboken, samt underlag du kan använda för att ta fram kurshandboken.

Till varje kurs hör en kurshandbok. Kurshandboken är i första hand studenterna som läser kursen. På denna sida hittar du information om vilken basnivå som måste finnas i kurshandboken och även underlag som kan ta hjälp av när du tar fram en kurshandbok.

Regler för kurshandbok

Enligt Regler för kurs- och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå ska till varje kurs höra en kurshandbok.

 • Lärplattformen ska användas som utgångsläge för all kursinformation/kurshandbok.
 • All kursinformation ska vara tillgänglig för student före kursstart, i en kurshandbok eller som innehållssidor i lärplattformen. Oavsett form ska kursinformationen vara tydlig, lätt att förstå och strukturerad på ett tillgängligt sätt.
 • Eventuella ändringar i kursinformationen meddelas alltid via anslag i lärplattformen. 

Kurshandbokens innehåll

Kurshandboken eller kursinformationen i lärplattformen ska minst innehålla:

 • Uppgifter till kursansvarig och support
 • Länk till aktuell kursplan inklusive litteraturlista
 • Planering/schema, via länk till TimeEdit eller på annat sätt sammanställt 
 • Moment, tidpunkt, plats och lärarsignatur ska framgå i schemat
 • Examination och bedömning
 • Former för inlämningsuppgifter
 • Akademiskt skrivande
 • Kursvärdering.

 

Senast granskad:
Kontakt

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: