Schema och bokning

Information för kursansvarig och undervisande lärare gällande schema och lokalbokningar för ett kurstillfälle.

Schemaläggning och lokalbokning görs av kursansvarig, eller någon annan utsedd person. Schemat planeras utifrån kursens innehåll och lämpliga lokaler bokas utifrån de olika typerna av aktiviteter som kan förekomma till exempel vanlig lärosal, hybridsal eller Zoom-rum för digitala möten. 

Schemaläggning

Det är viktigt att du för varje kurs schemalägger samtliga aktiviteter som kursen innehåller, även sådana som inte är lärarledda och examinationstillfällen. Det hjälper studenterna att få en tydligare överblick över totala antalet träffar och de ges tillräckligt med förberedelsetid. Tänk noga igenom hela kursens flöde och utgå från det när du skapar kursens schema. 

Schemat ska vara klart och publicerat för studenterna senast två veckor innan kursstart. I schemat bör framgå tydligt om bokade tillfällen är på campus, online eller valbart (hybrid).

Om kursen är en blended-kurs, dvs vissa träffar är på campus och andra är online, är det viktigt att planera för kursträffarnas innehåll, så att de blir så effektiva som möjligt. Studenter kan ha rest långt för att vara med på de campusförlagda träffarna.  

Om kursen är en hybrid-kurs, dvs att studenterna för varje tillfälle kan välja om de deltar på plats eller online, så behöver du planera för ett sådant upplägg. Alla studenter ska ha samma möjligheter att tillgodogöra sig innehållet och delta aktivt, oberoende av var de befinner sig.

Det finns olika sätt att se på planering av den schemalagda tiden och hur många träffar det ska vara. Kursbudgeten kan naturligtvis också påverka antalet träffar. Det sätt vi rekommenderar är att dela upp kursinnehållet i två delar; en del för kursträffar och en del för självstudier. 

  • Kursträffar
    De undervisningsmetoder och aktiviteter som fördelas till kursträffar är sådant som genomförs med högre kvalitet när man träffas. Utifrån den tid som du bedömer behövs, bestämmer du antal och längd på träffarna. Det är då lätt att motivera för studenterna varför kursträffarna är viktiga, det blir inte heller fler träffar än vad som är nödvändigt. Som stöd i planeringen med att välja lärmiljö för de fysiska kursträffar finns en översikt över hur vårt utbud av lärmiljöer stödjer olika pedagogiska inriktningar samt hur miljöerna är möblerade och tekniskt utrustade.

    Information om lokaler vid Nya Campus Borlänge
    Information om lokaler vid Campus Falun
  • Självstudier
    Den andra delen av kursinnehållet, självstudier, är sådant som studenterna kan göra på egen hand eller tillsammans med andra på nätet. 

Om du ska anlita gästföreläsare behöver du tänka på att anpassa schemat efter det. Planera för om gästföreläsare ska vara på plats eller på distans och om en lärare behöver finnas med vid tillfället.

Stöd av schemaläggare

Oavsett vilken kurs en student läser vid Högskolan Dalarna är det viktigt att den känner igen sig. Därför uppmanar vi alla att använda verksamhetsstödets schemaläggare för att få in schemat för kursen i TimeEdit, så att det presenteras på likartat sätt för alla studenter.

Idag publiceras ca 160 kursscheman per period, totalt ca 640 scheman under hela läsåret. Schemaläggarna strävar mot att schemalägga längre perioder, även om vi efterfrågar för en period, får du skicka in material för en termin/läsår. Vi schemalägger då dessa i samma veva.

Om du har ett schemaunderlag från tidigare som du vill använda igen kan du skicka in det gamla underlaget.

TimeEdit-schemat går att länka in till Canvas för att underlätta för studenter och lärare att hitta det. Det går även att prenumerera på kalendern, så du får in den i Outlook. Enklare ändringar kan du själv göra i TimeEdit, såsom egen text, bokningstext och bädda in länkar.

Schemaläggningsperioder

Aktivitet Period 1
Kursstart vecka 35–44
Period 2
Kursstart vecka 45–2
Period 3
Kursstart vecka 3–12
Period 4 + sommarkurser
Kursstart vecka 13–22
Utskick till lärare 15 35 43 2
Inlämning av schemaunderlag* 20 37 46 6
Schemapublicering 25 41 50 10
Kursstart 35 45 3 13

* Söndagen | Schemaläggningsperioden utgår från start v. 35 & 3, vissa år förskjuts det en vecka.

Scheman som inkommit till deadline, publiceras samtidigt enligt ovanstående. Eftersläntrare tas i mån av tid, det kan dröja en vecka och upp till en månad. Det finns möjlighet att ändra ditt schema fram till två veckor före kursstart, därefter rekommenderas schemaändringar enbart efter överenskommelse med studenter. Tentamen flyttas i regel inte.

Mediahuset publicerar efter samma regler som ovan, på egen hand.

Ändringar, tillägg eller avbokningar i schemat skickas till: schema@du.se

Lokalbokning 

Såväl fysiska som digitala lokaler bokas via lokalbokningen. När du inför kursstart ska boka lokaler för hela kursen, så fyller du i mallen för schemaunderlag och e-postar den till schema@du.se, som då bokar upp lokaler för hela perioden. Förläggning av hela kursen i samma samtalsrum, men observera att du delar det ändock med andra kurser.

Om kursen är en hybrid-kurs, dvs studenterna kan välja om de vill komma till campus eller delta via Zoom, måste du boka både fysisk lokal (hybridsal) och ett Zoom-möte för kursträffarna. 

Bokning av Zoom-rum

Vi rekommenderar dig att du bokar dina Zoom-möten via lokalbokningen, eftersom länken då blir synlig på studentwebben i studentens schemavy.

Du kan även boka ett Zoom-möte själv, via din personliga sida på Zoom. Observera att möteslänken då inte kommer att visas på Studentwebben, utan du måste publicera den i kursrummet i Canvas, så att dina studenter hittar till mötet.

Din personliga sida på Zoom (zoom.us)

Bokning av lokaler och mötesrum

Bokningar av större lokaler och lektionssalar gör du via lokbok@du.se. För att vi ska kunna göra bokningen behöver vi veta datum, tid, önskemål om lokal, alternativt utrustning i lokal, antal deltagare samt anledning till bokningen (ex möte/workshop) och objektsnummer.

Vill du boka ett mötesrum eller en mindre lokal som ej ska synas i schemat kan du göra bokningen själv via TimeEdit.

Boka lokaler och mötesrum själv i TimeEdit

 

Om du veta mer om lokalernas användningsområden, möblering och teknisk utrustning finns samlad information som beskriver det.

Information om lokaler vid Nya Campus Borlänge

Information om lokaler vid Campus Falun

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Ta hjälp av oss om du frågor om schemaläggning, lokalbokning eller tentamensbokning

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Gamla campus Tillfälligt campus
347

P208

348

P210

343

P211

342

P212

349

P215

Senast granskad: