Stöd och resurser för dig som undervisar

Du som lärare kan få hjälp att använda digitala verktyg samt att hantera pedagogiska och didaktiska frågor.

Använda digitala verktyg

Om du som lärare eller ditt arbetslag vill ha stöd i att använda Högskolan Dalarnas digitala verktyg, är du välkommen att boka tid med en IKT-pedagog. De kan till exempel hjälpa till med att svara på frågor om användning av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Du kan ta del av översiktlig information om våra digitala verktyg och system här på medarbetarwebben. Information om och instruktioner för hur man använder Högskolan Dalarnas digitala verktyg finns under rubriken "Vår digitala lärmiljö". Här kan du också få hjälp att välja vilket verktyg som bäst kan stödja det du vill göra för olika former av undervisning.

Support

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta supporten för digitala verktyg genom att:

  • Skicka e-post till support@du.se
  • Ringa till 023-77 89 99
  • Besöka supportcafét i digitala mötesverktyget Zoom

Supporten är bemannad måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 8.00-22.00 och tisdagar och fredagar kl. 8.00-16.00 under terminstid.

Boka tid

Har du en mer omfattande fråga eller fundering eller om ni i ert arbetslag behöver hjälp med att använda Högskolans Dalarnas digitala verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan till exempel gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Boka en IKT-pedagog (office365.com)

Felanmälan

Kommer du inte åt ett system eller ett verktyg? På medarbetarwebbens första sida under ”Driftstörningar” kan du se om det är en pågående driftstörning.

Om det inte finns information om en pågående driftstörning där, anmäl felet till support@du.se.

Pedagogiska och didaktiska frågor

Om du som lärare eller om ditt arbetslag vill få stöd i att utveckla undervisningen eller hur man kan lösa pedagogiska och didaktiska utmaningar på kurs- och programnivå, är du välkommen att kontakta en högskolepedagogisk utvecklare för att boka en tid. De kan till exempel hjälpa till med frågor om kursupplägg, kursutveckling och undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet och examination.

Du hittar övergripande information och material för lärare, kursansvariga och examinatorer för arbete inför, under och efter undervisning på grundnivå och avancerad nivå här på medarbetarwebben.

Boka tid

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program. Skicka en e-post till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera.

Senast granskad:
Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Kontakt för att boka pedagogisk utvecklare

Boka pedagogisk utvecklare
Senast granskad: