Rutiner för öppethållande för sena anmälningar

Här finns information om den rutin som institutionerna behöver följa när de fattar beslut om vilken utbildning som ska hållas öppet för sena anmälningar

Alla kurser, kurspaket och program stängs för anmälningar efter sista anmälningsdag. Finns det utbildningar som det är motiverat att fortsätta ha öppet för anmälningar efter sista anmälningsdag behöver institutionerna fatta beslut om det. Rutinen för hur de besluten fattas i nuläget och av vem beskrivs här.

Rutinen är under pågående utveckling

Det finns fortsatt ett behov för verksamhetsstödet och institutionerna att gemensamt fortsätta att utveckla ett arbetssätt och rutiner som möter de behoven som institutionerna har samtidigt som de behöver stödja en förutsägbar och rättssäker hantering.

Fristående kurser, kurspaket och program

 • Alla tillfällen för fristående kurser, kurspaket och program stängs för anmälningar efter sista anmälningsdag om inte annat meddelats utbildningsadministrationen via support@du.se i god tid innan sista anmälningsdag.
 • Program som ska vara öppna för sena anmälningar meddelas av Prefekt.
 • Fristående kurser och kurspaket som ska vara öppna för sena anmälningar meddelas av Avdelningschef.
 • För kurser, kurspaket eller program som ska hållas öppet ska prefekt eller avdelningschef meddela datum för stängning. Har inget datum meddelats stänger utbildningsadministrationen dem två veckor efter kursstart.
 • Fristående kurser, kurspaket eller program öppnas inte upp för sena anmälningar efter att de har stängts.

Kurser inom program och kurser för avtalsstudenter

 • Kurstillfällen som ges inom program (programkurser) och som ges för avtalsstudenter i antagningsomgångarna USVT och USHT öppnas för sena anmälningar efter sista anmälningsdag och stängs två veckor efter kursstart.
 • Programkurser och kurser för avtalsstudenter som ska stängas tidigare meddelas av Avdelningschef.

Antagningsomgångar rutinen gäller för

Rutinen gäller för alla utbildningar som annonseras för nedanstående antagningsomgångar:

 • Vårtermin, sommartermin och hösttermin (antagningsomgångarna HT, VT och ST) för nationella studenter
 • Vårtermin och hösttermin för internationella studenter (antagningsomgångarna MASTERHT, MASTERVT, IKHT och IKVT)
 • Vårtermin och hösttermin för utbytesstudenter (antagningsomgångarna USHT och USVT) samt
 • Vårtermin och hösttermin för vidareutbildning av yrkesverksamma (VIFYHT och VIFYVT).

Inför respektive antagningsomgångs sista anmälningsdag kommer utbildningsadministrationen att informera närmare om när besked om att hålla utbildningar öppna för sena anmälningar behöver lämnas.

Senast granskad:
Kontakt

Ta hjälp av studieadministrationen om du har frågor om att stänga utbildningar för sena anmälningar.

Senast granskad: