Text och bild

Här är några saker du bör tänka på när du skriver, fotar och filmar eller när du beställer text och bild av andra.

Klarspråk

Språket i all offentlig verksamhet ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”. Det kallas klarspråk och är i grunden en demokratifråga: alla har rätt att förstå det myndigheterna skriver, utan ha särskilda förkunskaper.

Även när du skriver till en specifik målgrupp ska du använda klarspråk. Anpassa nivån till gruppens kunskaper och situation. När texten fungerar och når fram kan du vara säker på att du har använt klarspråk.

Tänk på det här:

  • Vem skriver du för och vad vill du uppnå?
  • Skriv för läsaren, inte för någon annan. Sätt dig in i läsarens situation. 
  • Välj relevant innehåll för läsaren. Stryk resten.
  • Förklara allt som behöver förklaras.
  • Undvik långa och invecklade meningar.
  • Använd ett aktivt språk – skriv vem som gör något, inte att ”det görs”.
  • Använd modern och enkel svenska. Se över ordval.
  • Innan en text går ut till många, låt en kollega provläsa.

På Språkrådets webbplats hittar du svaren på många språkfrågor. Här finns också webbutbildningen "Att skriva bättre".

Språkgranskning och översättning

Vänd dig till Institutionen för språk, litteratur och lärande om du vill få en svensk text språkgranskad innan publicering. För språkgranskning av engelska texter eller hjälp med översättning från svenska till engelska kontaktar du Academic Language Services på englishtexts@du.se.

Texter som publiceras på du.se språkgranskas alltid av avdelningen för kommunikation.

Som myndighet är vi skyldiga att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bild

De bilder och det bildspråk som vi använder ska alltid följa vår grafiska profil. Till bilder ska Alt-texter användas i alla fall det är möjligt. Bildtexter kan gärna användas för att förstärka ett budskap. Vi använder inte frilagda bilder.

Har du frågor om bilder och bildval, kontakta avdelningen för kommunikation.

Nyhetsbilder och bilder för pressutskick

Vill du få en händelse, ett möte eller en situation dokumenterad? Eller är du forskare och vill komplettera ett pressutskick med en bild? Vänd dig till avdelningen för kommunikation som förmedlar kontakten med en fotograf eller filmare. Tänk på att vara ute i god tid, helst ett par veckor i förväg.

Fotografering vid nyanställning

Porträttfotografering vid nyanställning kan beställas hos Anders Gårdestig via telefon 023-77 83 77 eller mejl aga@du.se

När din bild är klar kommer du att få den skickad till dig med ett e-postmeddelande.

Du ansvarar själv för ditt foto och att det är godkänt att publicera på vår webbplats. Det innebär att det är du som skickar den till avdelningen för kommunikation för att få den upplagd på din profilsida.

Upphovsrätt

Den som har skapat ett konstnärligt verk äger alltid den ideella rätten till sitt verk och har därför rätt att bli omnämnd i anslutning till verket.

Samtycke

Bilder och filmer av personer räknas som personuppgifter. Uppgifterna ska därför hanteras enligt dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: