Bildanvisningar för mediagalleriet

Mediagalleriet innehåller ett urval av bilder som är avsedda för Högskolan Dalarnas medarbetare.

Mediagalleriet är öppet för alla användare inom högskolan. Bilderna i mediagalleriet uppfyller digital kvalitet samt utskriftskvalitet.

Mediagalleriet innehåller ett urval av bilder som hämtas från mediabanken Imagevault. Mediagalleriet och mediabanken ägs och administreras av avdelningen för kommunikation.

Riktlinjer

Vid varje publicering och användning av bilder i exempelvis presentationsmaterial eller enskilda dokument, ansvarar du för att hämta bilder och/eller kontrollera att de bilder du sparat sedan tidigare finns kvar i mediagalleriet innan du använder dem på nytt. Vidare gäller:

  • Vid publicering ska fotografens/kreatörens namn anges, helst invid bilden.
  • Bilder får beskäras men inte förvanskas. Bilder på personer får ej publiceras i känsliga eller kränkande sammanhang.
  • Bilder i mediagalleriet får i regel enbart användas i sammanhang där Högskolan Dalarna är avsändare och får inte ges eller säljas vidare till andra.
  • Bilder på identifierbara personer förekommer endast i mediagalleriet om personuppgifterna kan baseras på allmänintresse.
  • Vi har fotografavtal eller nyttjandeavtal som reglerar användningsrätten.

Pressbilder

Pressbilder är bilder som är friköpta och tänkta att även kunna användas av media, samarbetsparters och andra. Pressbilder hanteras dock enbart av pressansvarig på avdelningen för kommunikation.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: