Upphandlade avtal

Högskolan Dalarna har upphandlat ramavtal som täcker stora delar av verksamhetens behov.

Avtal för de vanligaste inköpen

Kontorsmöbler, ergonomiska hjälpmedel, kontorsmaterial, IT-utrustning, mobiler och mobilabonnemang är exempel på varor som ofta köps in av olika avdelningar inom högskolan.

Som medarbetare ska du följa de beställningsrutiner som finns. Du behöver inte känna till varje avtal.

Så gör du inköp

Högskolan Dalarnas övriga avtal

I vår avtalsdatabas kan du se inom vilka områden högskolan har avtal, med vilken leverantör och hur långa avtalen är. Många av avtalen är upphandlade i samarbete med Uppsala universitet och Umeå universitet.

Statliga avtal

Staten har ett stort antal ramavtal som kan användas av de statliga myndigheterna. Tänk på att ramavtal som är upphandlade av Högskolan Dalarna alltid ska användas i första hand.

Senast granskad:
Senast granskad: