Utbildnings- och forskningsnämndens beslutsmandat och styrdokument

Utbildning- och forskningsnämndens och Forskarutbildningsnämndens beslutsmandat regleras via Högskolan Dalarnas delegationsordning.

Arbetsordningen reglerar nämndernas uppdrag, sammansättning och arbetssätt.

UFN inrättar och uppdaterar Högskolan Dalarnas övergripande styrdokument rörande kvalitet i forskning och utbildning.

Lista med länkar till de styrdokument som UFN beslutar

Senast granskad: