Institutionsmöte

Institutionsmöte ILU

Datum: , kl 13:00 - 13:45
Lokal: FÖ4 och zoom

Välkommen till institutionsmöte och sommaravslutning! Dagordning och eventuella underlag biläggs kalenderbokningen (Outlook) cirka en vecka innan mötet. Zoomlänk vid digital medverkan nås via kalenderbokningen (Outlook). 

Varmt välkomna!

Senast granskad: