Institutionsmöte

Institutionsmöte ILU

Datum: , kl 13:00 - 13:45
Lokal: FÖ4 och zoom

Välkommen till institutionsmöte! Dagordning och eventuella underlag biläggs kalenderbokningen (Outlook) cirka en vecka innan mötet. Zoomlänk vid digital medverkan nås via kalenderbokningen (Outlook). 

Varmt välkomna!

Senast granskad: