Disputation

Elin Eriksson försvarar sin avhandling

Elin Eriksson disputerar i ämnet pedagogiskt arbete med avhandlingen: Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Falun och digitalt
Lokal: Fö6 (F106)

Ladda ner avhandlingen Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan 

Anpassningar med anledning av covid-19

Högskolan Dalarna följer de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Dessa kan komma att ändras och därmed förutsättningarna för disputationen. Vid disputationen får högst 50 personer delta på plats. Övriga hänvisar vi till att delta online via Zoom. 

Delta online via Zoom

Respondent

Elin Eriksson, doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Opponent

Sven Persson, professor i pedagogik, Malmö universitet

Ordförande

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd

Jörgen Dimenäs, professor i pedagogiskt arbete. Högskolan Dalarna,

Christina Ottander, professor i naturvetenskapens didaktik, Umeå universitet

Agneta Ljung Djärf, professor i pedagogiskt arbete Högskolan i Kristianstad

Ersättare betygsnämnd:

Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Handledare

Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: