Internt och externt representantskap – IIT

Tabeller nedan visar institutionens representanter för olika internt och externt områden.

Högskoleövergripande representantskap 

Område Representant
Högskolestyrelsen Carl Olsmats
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) Carl Olsmats, Roger Nyberg
Anställningsförslagsutskottet (AFU) Nyval till UFN avgör
Utskottet för granskning av utbildning (UGU) Ilias Thomas och Jingchun Shen
Utskott för granskning av forskningsverksamheten (UGF) Carl Olsmats
Forskarutbildningsnämnden (FUN) Hasan Fleyeh
Forskningsetiska nämnden (FEN) Ilias Thomas (ord.) Rikard Land (suppl.)
Disciplinnämnden Ingen från vår institution
Hållbarhetsrådet Jayaraj Jayamani
Samrådsgrupp för forskning och samverkan Proprefekt
Arbetsgrupp internationalisering under hållbarhetsrådet Proprefekt
Teknikerjakten och studentrekrytering Johan Sonne
Lokalt arbetsmiljöombud Hasan Fleyeh
Lokal arbetsmiljökommitté och lokal informationsgrupp konteras på centrala fackliga uppdrag Hasan Fleyeh, Gabriella Haglund (suppl.), Thomas Kvist, Johan Rapp (suppl.)
Styrgrupp för forskningsprogrammet Nätburen undervisning Carin Nordström

Verksamhetsstödsområde (VSO) grupper

1.  för utbildnings-administration (lärare)

2.  för infrastruktur (personal)

3.  för kommunikation (forskande lärare och personal)

4.  för utbildning (lärare)

5.  för forskning (forskande lärare)

6.  för styrning (chefer)

Möjligt att representera i några av dessa men för tillfället oklart och vi tar inte upp det på hemsidan

 

 

 

 

 

6.  Elin Janols

Canvas-arbetsgrupp Alexander Karlsson, Johan Olsson

Externt representantskap

Om det finns fler liknande externa representantskap, meddela Sarah Ramsay sbr@du.se

Område Representant
Dalarnas arkitektråd Tina Wik
Dalarna Science Park styrelseledamot Joakim Storck
Styrgrupp Teknikcollege Dalarna Prefekt
Styrgruppen Teknikerjakten Falun Borlänge Prefekt (ordf.), Johan Sonne
Teknikåttan lokal projektledare Röde Nyström
YH Mora kommun Roger Johansson
Senast granskad:
Senast granskad: