Återbruk och återanvändning som ledord vid ombyggnationer

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Återbruk och återanvändning av möbler, inredning och byggmaterial har varit ett aktiv val under ombyggnationen av Campus Falun – ett tänk som är helt rätt i tid och knyter nära an till ett av de mål som återfinns i Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026.
Möbler i trä och stål har slipats och lackats. Andra möbler har fått flyttas från finrum till biutrymmen. Fotograf: Fastighetsavdelningen
Möbler i trä och stål har slipats och lackats. Andra möbler har fått flyttas från finrum till biutrymmen. Fotograf: Fastighetsavdelningen

Känner du igen bordet? Kanske har du suttit vid det förut men på ett annat ställe. Under ombyggnationen på Campus Falun har tanken om återbruk varit levande. Detta är ett arbetssätt som kommer fortsätta att utvecklas.

Återbruk och återanvändning av möbler, inredning och byggmaterial har varit ett aktiv val under ombyggnationen av Campus Falun – ett tänk som är helt rätt i tid och knyter nära an till ett av de mål som återfinns i Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026: ”Slutför utvecklingen av ett koncept för inredning, där färg- och materialval ökar möjligheterna för cirkulära flöden, och undersök möjligheterna för ökat återbruk av möbler (i egen regi eller i samverkan med annan offentlig organisation)."

– Det här är ett nytt arbetssätt som vi ser fram emot att fortsätta utveckla, säger Daniel Bergvin, projektledare vid Fastighetsavdelningen. Tanken i arbetet har varit att vi ska återbruka de möbler eller delar av möbler som ger bäst miljönytta och ekonomisk vinning. Vi ska återanvända förvaringsmöbler genom principen “från finrum till biutrymmen”, klä om stoppade möbler med bra kvalité och att möbler av trä och stål kan alltid målas. Men också att vi har ställt oss frågan ”kan möbeln användas i andra delar av högskolans lokaler?”

Cirkulär användning som utgångspunkt

Som medarbetare och student kan du komma att känna igen vissa av möblerna, men många har också intagit en ny form. Vaktmästeriet har jobbat aktivt med mycket av det återbruk som har gjorts – allt från att måla om möbler till att klä anslagstavlor med nya tyger. Alla tillgängliga bordsunderreden från skrivbord, mötesbord, konferensbord och matbord har återbrukats med nya bordsskivor, möbler i trä och stål har slipats och lackats.
– Jag är mest stolt över mängden underreden till diverse bord som vi har kunnat återbruka, och att detta också ger den bästa miljövinsten och ekonomibesparingen, säger Daniel Bergvin.

Överblivet byggmaterial har också använts på olika sätt och i den undervisningsträdgård som kommer färdigställas under sommaren 2022, bland annat kommer gammalt tegel att användas som sockel och golv i växthus, kompostmurar och upphöjda planeringsbäddar.

Fastighetsavdelningen kommer fortsätta jobba med återbruk och återanvändning även inför nya Campus Borlänge.
– Här kommer vi gå steget längre och att även testa andra möbeltyper än de vi gjort på Campus Falun, berättar Daniel Bergvin.

Just nu går det att ta del av en utställning av det återbruk som gjorts under ombyggnationen. Utställningen återfinns i den nya passagen mellan Ljusgården och Vildgåsen.

Senast granskad:
Senast granskad: