Vem sitter var på nya campus?

Nu är placeringen av institutionerna och verksamhetsstödet på nya Campus Borlänge klar. Institutionerna återfinns i första hand på plan 3.
Två personer står brevidvarandra. Den ena har grön skjorta och brunt hår, den andra har ljust hår och rutiga kläder i svart och vitt.
Det är respektive chefs ansvar att informera sin personal om var varje medarbetare är placerad. Detta är viktigt för att du som medarbetare sedan ska kunna notera rätt rumsnummer på dina flyttkartonger.  Linnéa Engblom, Norkay

Arbetet för att fördela kontorsarbetsplatserna har pågått under våren. Arbetet har föregåtts av en inventering kring vilka behov respektive institution och verksamhet har för kontorsarbetsplatser. Ett flertal förslag har tagits fram och justerats i dialog med verksamheterna.  

På nya Campus Borlänge finns kontorsarbetsplatser i öppet landskap, enskilt rum och delat kontor.

Kontorsytorna finns främst på plan 2 och 3. På plan 3 finns både personalmatsal och terrass med utsikt över Liljeqvistska parken samt vilorum, avslappningsrum och massagerum.  

På plan 3 hittar du: 

 • Institutionen för kultur och samhälle, IKS
 • Institutionen för information och teknik, IIT
 • Avdelningen för IT och digital infrastruktur
 • Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi
 • Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration

På plan 2 hittar du: 

 • Institutionen för information och teknik, IIT
 • Högskoleledning
 • Avdelningen för stöd i utbildning och forskning
 • Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration
 • Biblioteket
 • Avdelningen för HR
 • Avdelningen för kommunikation

Ta del av placeringen enligt planskiss (pdf)

Det är respektive chefs ansvar att informera sin personal om var varje medarbetare är placerad. Detta är viktigt för att du som medarbetare sedan ska kunna notera rätt rumsnummer på dina flyttkartonger. 

Att packa för flytt – packinstruktioner

Det är fortfarande möjligt att "prova att jobba" på nya campus, genom att använda de visningsrum som finns i huvudbyggnaden på nuvarande Campus Borlänge. 

Provjobba på nya campus i våra visningskontor

Platsbesök i  maj

Ta chansen att uppleva nya Campus Borlänge. Vi erbjuder platsbesök där du som medarbetare vid högskolan kan få en guidad tur på bygget och se hur det nya campuset växer fram. Det gäller såklart både dig som är stationerad i Falun och i Borlänge.

Besöken tar cirka 60 minuter och erbjuds på följande datum:

Ett maxantal för varje besök finns för att säkerställa att skyddskläder finns att tillgå, är besöket fullbokat får du meddelande om det. Ytterligare två tillfällen kommer arrangeras under sommaren. 

Vill du veta mer om nya campus? Delta på fikaforum

Välkommen den 27 maj klockan 15.30-16.00 på en digital fika och ta del av senaste nytt om projektet nya Campus Borlänge denna gång med fokus på flytten och slutfasen av bygget. Alla medarbetare är välkomna.

Fikaforum: Arbetsplatsen nya Campus Borlänge

 

Senast granskad:
Senast granskad: