"Som ett magiskt snölandskap" – biblioteket i Falun fyller 10 år!

Våren 2024 är det tio år sedan biblioteksbyggnaden i Falun stod klar. Vad var syftet med den nya byggnaden och vad har hänt under åren? Här kan du se bild från bygget och från lite av det som hänt sedan invigningen 2014.
Översikt över biblioteket i Campus Falun med sittplatser och bokhyllor.
Yasir Imam

Prisad byggnad med tydliga syften  

Som ett magiskt snölandskap. Få svenska publika projekt kan mäta sig med interiören i det nya högskolebiblioteket i Falun.” Så beskrivs biblioteket i tidskriften Arkitektur 2014. Samma år fick byggnaden priset ”Higher education and research building of the year” på World Architecture Festival. Biblioteket har till och med figurerat med ett eget kapitel i en japansk bok om europeisk arkitektur. Det är alltså ett byggnadsverk som rönt en hel del uppmärksamhet och uppskattning. 

Ett syfte med den nya byggnaden var att synliggöra högskolan och skapa en yta där lärosätets olika aktiviteter kunde visas upp. Ett annat var att skapa ett rum för kollaborativt lärande och möten såväl som för egna studier, biblioteket skulle i mångt och mycket ses som studenternas arbetsrum.  

Läs gärna rapporten Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö om du vill veta mer om idéerna bakom och planeringsprocessen inför nybyggnationen. Där ges också en utvärdering av det färdiga resultatet ur flera aspekter.  

Bygge av biblioteket på Campus Falun 2014
Bygge av biblioteket på Campus Falun 2014. Richard Borg

Vattenfall inomhus

Efter ett kraftigt skyfall i 2016 juli samlades en stor mängd vatten på bibliotekets lägsta taknivå. Hurdratals liter vatten forsade in genom ett av de lägre takbjälklagren och in i biblioteket under en kort tid. Turligt nog fanns bibliotekspersonal på plats som kunde börja rädda böcker från vattnet, men några hundra böcker hann bli förstörda.  

Eva Nordgren, bibliotekschef då som nu, minns att det var en stökig tid: 
– Under efterföljande höst och vår var det en del oväsen i biblioteket på grund av renovering och sanering. Vi behövde riva ut bokhyllor och riva upp golv bland annat. Som tur var kunde vi hålla öppet som vanligt under tiden.  

Åtgärder vid vattenläckan.
Åtgärder vid vattenläckan. Richard Borg

Idrott

Närheten till Lugnets olika sportarenor är svårt att undgå en besökare på Campus Falun. Ibland har också idrottsutövarna flyttat in i biblioteket, som till exempel för presskonferenser under skid-VM 2015.  

Presskonferens i biblioteket.
Presskonferens i biblioteket. Richard Borg

Kultur- och samhällsevenemang

Många är de konserter och föreläsningar som hållt på arenan i biblioteket.  

Dalasinfoniettan stämmer instrumenten
Dalasinfoniettan stämmer instrumenten inför en konsert 2015. Richard Borg
Falu Demokratidag
Falu Demokratidag 2015. Richard Borg
Besök av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 2021
Besök av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 2021. Richard Borg

Anpassningar under coronapandemin

Biblioteket höll öppet som vanligt under hela pandemin, men gjorde vissa anpassningar av lokalerna, bland annat sattes plexiglas upp vid infopunkterna, för att motverka smittspridning. 
 

Anpassning under pandemin
En åtgärd under pandemin var plexiglasskärmar vid infopunkterna. Richard Borg

Vad händer just nu?

Att skapa ett levande bibliotek och rum för lärande och utbyten är en ständig process. Bibliotekspersonal, studenter och anställda på högskolan bidrar till den processen tillsammans, på olika sätt. Runt den tid den här nyheten publiceras hålls till exempel ett nationellt symposium inom språkvetenskap i lokalerna, ett par avhandlingar spikas och samtlig belysning i biblitoteket byts ut. Detta vid sidan om kärnverksamheten för biblioteket – strömmen av studenter och andra som nyttjar biblioteket på olika sätt.  

Just nu kan du som besökare också se en utställning om högskolans hållbarhetsarbete, skapad av bibliotekspersonalen. 

Hållbarhetsutställning
Utställningen om högskolans hållbarhetsarbete. Moa Hedbrant

 

Senast granskad:
Senast granskad: