Samverkan med Hitachi: ”Vårt partnerskapsavtal har redan haft stor betydelse”

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett år har passerat sedan Högskolan Dalarna och Hitachi Energy signerade ett samarbetsavtal för att bidra till regionens behov av framtida arbetskraft inom både teknik och personal- och arbetslivsområdet. Kompetensbehoven inom regionen är stort, särskilt i tider av industriell expansion.

– Vårt partnerskapsavtal har redan haft stor betydelse för såväl utbildning som forskning och innovationer hos oss på högskolan, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan.

Det här är ett samarbete som är viktigt ur flera olika aspekter. Högskolan erbjuder tillgång till vetenskapligt baserad kunskap och resurser, samtidigt som forskare och studenter får tillgång till värdefull och aktuell professionsrelaterad kunskap och erfarenheter som finns inom Hitachi Energy.

Praktik som gör skillnad

Inom Personal och arbetslivsprogrammet, som har etablerad samverkan med Hitachi Energy, finns uppgifter i varannan kurs med arbetslivsanknytning, så kallade ALA-uppgifter. Det innebär att studenterna genomför företagsbesök för att undersöka något som är relevant för kursens inriktning, allt från rekrytering och ledarskap till personalekonomi.

Studenterna får djupare förståelse för personalarbete och hur teori och praktik hänger ihop, genom både praktikperioder och mentorskapsprogram. Ett kraftfullt sätt att överbrygga gapet som kan upplevas mellan teori och praktik. Dessutom får studenterna möjlighet att samla in empiri på Hitachi Energy till sina uppsatser. Den här formen av samverkan mellan utbildning och näringsliv har högskolan också med flera andra företag.

– Jag ser också att det handlar om att när vi som högskola samverkar med det omgivande samhället, blir det ett sätt att kontinuerligt säkerställa att vår utbildning är relevant. Vi ser ständigt över våra program för att kunna utveckla dem i rätt riktning, avslutar Marie Moström Åberg, universitetslektor arbetsvetenskap.

Långsiktiga utbildnings- och forskningssamarbeten

Högskolan Dalarna har en lång tradition av nära samverkan med företag och offentlig sektor när det gäller utbildning, forskning och verksamhetsutveckling. Redan före avtalet signerades samarbetade högskolan och Hitachi Energy genom gästföreläsningar, examensarbete och gemensamma projekt. Detta samarbete är ett bra exempel på hur ett långsiktigt utbildnings- och forskningssamarbete har möjlighet att bidra till regional kompetensförsörjning inom ett flertal områden.

Kontakt
Vicerektor hållbar utveckling och samverkan (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: