Interna samverkanspriset: Barnmorskelärarutbildning med målet att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet i Bangladesh

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarnas interna samverkanspris delas ut till Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog för deras bedrifter att utveckla och förbättra barnmorskeutbildningen i Bangladesh genom att utbilda barnmorskelärare.
Tre personer kvinnor står inomhus glada
Ulrika Byrskog, Kerstin Erlandsson och Christina Pedersen får ta emot Högskolan Dalarnas interna samverkanspris 2023. Priset delas ut under akademisk högtid den 24 mars. Linnea Forsberg

Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog, alla från institutionen för hälsa och välfärd, får priset för insatserna i samarbetet med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och det långsiktiga målet att öka mödra- och barnhälsan och därmed minska mödra- och nyföddhetsdödlighet och sjuklighet i Bangladesh.

– Det betyder mycket för oss att Högskolan Dalarna har satsat på vårt arbete i Bangladesh och med andra aktörer på andra platser i världen. Vi är stolta över hur vi arbetar inom ämnet för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, det handlar mycket om respekt för andra och generositet som sätter laget före individen, säger Kerstin Erlandsson.

Bangladesh har i dag cirka sjutusen barnmorskor på en befolkning med över 160 miljoner invånare. Samarbetet med högskolan har lett till ett magisterprogram för barnmorskelärare, speciellt utformat för landet.

En av framgångsfaktorerna har varit att inkludera och arbeta med barnmorskelärare lokalt.

– Vi tror på det sättet att arbeta även om det ibland blir en kulturkrock i vissa sammanhang. Det kan ta mer tid i anspråk än vad vi ibland räknar med och det krävs hela tiden en tro på kraften med samverkan, säger Ulrika Byrskog.

Sedan starten år 2016 har 150 barnmorskelärare fått en magisterexamen i ämnet sexuell, reproduktiv perinatal hälsa vid ett 40-tal lärosäten i Bangladesh.

– Vi har till exempel arbetat med kliniska examinationer, mentorskap, utvecklande av kursplaner och utbildningsplaner, granskning av kvalitet på utbildningen och en öppen kurs för alla om vad en barnmorska är och gör, utöver att ge själva magisterutbildningen, säger Christina Pedersen.

Under de närmaste tre åren är fokus att högskolan ska lämna över det som har byggts upp i landet.

– Det är en bit kvar innan vår insats blir till en hållbar lösning i Bangladesh, men vi är på god väg. Vi har hopp om att det blir verklighet till 2026, säger Ulrika Byrskog.

Globala perspektiv och interkulturell förståelse möts

I Högskolan Dalarnas strategi beskrivs internationalisering som ett viktigt verktyg för att öka förståelsen för andra länder, samt för internationella förhållanden och gemensamma utmaningar. Samarbetet har fått uppmärksamhet i såväl vetenskapliga tidskrifter som i populärvetenskapliga medier i både Sverige och Bangladesh.

– Vi har fått presentera det vi gjort på nationella och internationella konferenser, på möten med WHO och UNFPA i Sydostasien. Det har fått publicitet som gjort det möjligt att bredda oss till andra länder och världsdelar. Alla medarbetare på högskolan som arbetar i ämnet har också fått ökade färdigheter vilket bidragit till att ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa nu har internationell profil, säger Christina Pedersen.

Många är och har varit delaktiga i undervisning och forskning i Bangladesh.

– Det kräver mod att leda grupper och uppmuntra alla, för det är inte alltid den mest bekväma vägen att vara inkluderande, respekterande och samverka med meritokrati som grund. Vi tackar Högskolan Dalarna och kollegorna som genom att ge oss samverkanpriset även låter oss belysa innebörden och mervärdet av samverkan inom akademin, säger Kerstin Erlandsson.

Motivering

Sedan 2016 samarbetar Högskolan Dalarna med FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh, med det långsiktiga målet att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet i landet. Baserat på de goda resultaten har ett förnyat avtal som sträcker sig till 2026 nyligen ingåtts. Erlandsson, Pedersen och Byrskog har med professionalitet, stort engagemang och i nära samarbete med regeringen i Bangladesh framgångsrikt arbetat med att utbilda barnmorskelärare, med en tydlig målsättning att de ska kunna utveckla barnmorskeutbildningen vid sina lärosäten i Bangladesh. Hela 150 barnmorskelärare har hittills tagit examen från det specialutformade magisterprogrammet, specialutformat för att passa förutsättningarna i Bangladesh. Erlandsson, Pedersen och Byrskog har visat på ansvar, öppenhet och mod och bidragit till förbättrade förutsättningar för kvinnor och barn i Bangladesh samtidigt som de utvecklat verksamheten vid Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarnas interna samverkanspris


Samverkanspriset delas ut till personer på högskolan och externa samverkansparter, som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Interna samverkanspriset delas ut vid akademisk högtid 24 mars till:

Senast granskad:
Senast granskad: