Inför sista anmälningsdag den 17 april

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har samlat viktig information för dig som är ämnes- och programansvarig och för dig som är prefekt och avdelningschef, inför sista anmälningsdag och bedömningar av anmälningar till hösten 2023.

Anmälan till hösten 2023 har öppnat och anmälningarna till höstens utbildningar börjar komma in. Sista ordinarie ansökningsdag är den 17 april 2023, anmälningar därefter räknas som sena. Antagningen har påbörjat arbetet med bedömningar och kommer att behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med vissa av dem, både reell kompetens och motsvarandebedömningar.

Beslut om att hålla kurser och program öppna för sena anmälningar

Alla tillfällen för fristående kurser, program och kurspaket i antagningsomgången HT2023 stängs för sena anmälningar efter den 17 april, om inte annat meddelas. När utbildningar som inte behöver ha fler sökande stängs för sena anmälningar kan vi snabbare hantera sena anmälningar till utbildningar där ni önskar fler studenter.

Ska en fristående kurs, program eller kurspaket hållas öppen för sena anmälningar ska det meddelas senast den 14 april till support@du.se

Rutiner för att hålla utbildningar öppet för sena anmälningar

Bedömningar inför hösten 2023

Den stora volymen av de som sökt i tid i antagningsomgången HT2023 kommer behöva bedömas löpande fram till den 12 juni. Sista kompletteringsdag är den 21 juni och det kan komma ärenden därefter som snabbt måste bedömas före första urvalet som görs i början av juli.

De som har sökt i antagningsomgången för inresande utbytesstudenter (USHT23) bedöms löpande under april, och urvalet görs i början av maj.

Vi kommer behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med bedömningar löpande.

  • Du får mejl från oss med personnummer på den sökande när vi behöver hjälp med att göra bedömningar och ni svarar i samma mejl. Det är viktigt att ni motiverar varför ni anser att den sökande är behörig eller obehörig. Vi kan då lättare svara den sökande om varför den anses vara obehörig och vid eventuell överklagan underlättar det för oss att skriva ett yttrande till ÖNH.
  • Lova inte någon att den är behörig eller kommer att bli antagen. Det är antagningshandläggare som tar det slutliga beslutet. Du bedömer enbart den särskilda behörigheten när antagningen ber om det.

Du hittar anmälan och meriter på NyA-webben - Högskolan Dalarna

Senast granskad:
Senast granskad: