Ny arbetsgrupp för AI och utbildning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu startar en arbetsgrupp som ska undersöka användningen av artificiell intelligens (AI) i utbildning. Uppgiften är att utforska möjligheterna att använda AI som stöd i undervisning och bedömning inom högre utbildning, samt skapa bättre lärandemöjligheter.

Avdelningen för stöd i utbildning och forskning initierar ett nytt utvecklingsprojekt med målsättningnen att undersöka användningen av artificiell intelligens (AI) inom högre utbildning.

Fokus för projektet är AI som stöd i undervisning och bedömning, därför kommer det att genomföras utifrån lärarnas perspektiv kring potentialen hos AI. Det handlar också om att stödja och förbättra lärares arbetsprocesser, samt att skapa bättre lärandemöjligheter för studenterna.

Projektet innebär att:

  • Ett urval av befintliga AI-verktyg och system undersöks för att identifiera de mest lämpliga
  • Utveckla arbetssätt och processer
  • Designa workshops om AI
  • Skapa en mer engagerande och interaktiv lärandemiljö

Projektet handlar även om att förbättra utbildningarnas kvalitet samt öka medvetenheten om AI-användning. Det kan potentiellt leda till långsiktiga fördelar både vad gäller studenters lärande och framtida arbete. 

Kontakt
Högskolepedagogisk utvecklare (Tjänstledig)
IKT-pedagog/tekniker
Senast granskad:
Senast granskad: