Daniel Olsson

Personlig presentation av Daniel Olsson

IKT-pedagog/tekniker
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Jag jobbar med stöd till högskolans utbildning och forskning. Det omfattar bland annat att ge stöd i att jobba med Learn och Zoom (både i sal och på kontoret) men även samskapande verktyg såsom Padlet, responsverktyget Wooclap och högskolans enkätverktyg.

Forskning

Publikationer