HDa-forskare deltar i internationellt projekt beviljat av The Research Council of Norway

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskare från Högskolan Dalarna deltar i nytt internationellt projekt om ökade livsmedelskunskaper hos yngre barn i förskolan.

Det internationella forskningsprojektet Sustainability through food literacy in early chrildhood education and care institutions har beviljats tio miljoner norska kronor från The Research Council of Norway. Farhana Borg, docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna deltar i projektet, vilket samlar totalt fyra institutioner från tre länder - Norge, Sverige och Italien.

Fokus är ökade livsmedelskunskaper hos yngre barn i förskolan, där förskolan kan bidra till att främja utbildning för hållbarhet på många olika sätt. I detta projekt fokuseras främst tre aspekter: barns matvanor, miljöavtryck av olika kostregimer och barns förståelse av energiflödet i ekosystem. Pedagogiska verktyg och aktiviteter kommer utvecklas och testas för att utbilda för hållbarhet och hälsa. Resultaten från detta projekt kommer att implementeras i undervisningen av framtida förskolelärare. Det kommer bidra till en bättre förståelse av hållbarhet och hur man introducerar detta ämne till förskolebarn.

Läs mer om forskningsprojektet (på Institutionen för lärarutbildning) 

Senast granskad:
Senast granskad: