Från energianvändning till cykelfrakt: AIMday väcker viktiga frågor

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Första AIM-day är genomförd på Högskolan Dalarna. Under dagen genomfördes inte mindre än nio spännande workshops där frågor från företag, organisationer, offentlig verksamhet och civilsamhället stod i fokus.
Två personer kvinnor inomhus
Ulrika Ebenhard och Klara Holdstock, koordinatorer för Högskolan Dalarnas första AIMday.

AIMday bryter den traditionella konferensformen genom att sätta utmaningar i centrum och låta experter och organisationer mötas i konstruktiva samtal. 

Klara Holdstock, AIMday-koordinator, understryker betydelsen av AIMday som en plattform för direkt dialog mellan samhället och våra experter på högskolan.  

– AIMday är en chans för omgivande samhälle att ställa sina frågor direkt till våra forskare, och för våra forskare att få inblick i dagens och morgondagens utmaningar, säger hon. 

Syftet med AIMday är att på ett informellt sätt inspirera och möjliggöra samarbeten som adresserar viktiga företags- och samhällsutvecklingar.  

Årets tema – hållbar framtid 

Årets AIMday ägde rum den 18 oktober och Dalarnas fem prioriterade kunskapsområden var centrala för diskussionerna. 

Företag och organisationer har haft möjlighet att skicka in sina frågeställningar. Frågorna har sedan matchats med lämpliga akademiker och experter för diskussioner utifrån deras specifika kunskapsområden. 

Tanken är att tillföra flera olika perspektiv till varje fråga. Med tvärvetenskapliga diskussioner utforskas möjliga lösningar. Experterna behöver inte veta allt om frågan som ska diskuteras, de förväntas inte heller komma med en färdig lösning, säger Ulrika Ebenhard, AIMday-koordinator, om vikten av kunskapsutbyte och utforskande av möjliga lösningar. 

AIMday visar på potentialen i att förena olika expertisområden för att hitta innovativa lösningar som möter dagens utmaningar. 

Vi ser fram emot framtida AIMday-evenemang och förhoppningsvis att det kan föra med sig stärkta relationer och samarbeten med omgivande samhälle, säger Klara Holdstock. 

 

AIMday 2023 – hållbar framtid

Deltagande experter från högskolan 
Chris Bales, Tobias Heldt, Desireé Kroner, Peter Jansson, Peter Möller, Svante Monie, Reza Mortazavi, Juveria Shah, Maria Rappfors, Ann Rudman, Lars Rönnergård, Elin Storman, Klas Sundberg, Julie Skogs, Linda Tuvfesson, Joonas Pääkönen, Johan Olsson, Carl Olsmats, Sarah Winther och Ingela Wiklund. 

Deltagande företag och organisationer
Batterygrid Sweden AB, Dalarnas Solenergigrossist AB, Falu IF och Leksands IF, Förlagssystem JAL AB, Omställning Falun, Region Dalarna, Vasaloppet och Värmlands Mansforum.
 

Exempel på frågor som diskuterades under AIMday: 

  • Vi behöver minska samhällets energianvändning för att nå en rad mål i Agenda 2030. Hur gör vi det? 
  • Hur kan kollektivtrafiken (bussar och tåg) skapa möjligheter för att resenärer ska kunna ta med sig cyklar vid resande? 
  • Hur skapar man en inkluderande, jämlik och hållbar hockeyförening? 
Senast granskad:
Senast granskad: