Forte beviljar medel för multidisciplinär forskning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forte har beviljat Högskolan Dalarna 6,3 miljoner till praktiknära och multidisciplinär forskning inom socialtjänsten.
Fem personer som är forskare som står inomhus i Högskolan Dalarnas lokaler.
från vänster: Johan Borg, Kevin McKee, Marie Elf, Yves Rybarczyk och Susanna Nordin. Anna Hermansson

Det treåriga projektet inom välfärdsteknik och hemtjänst är ett direkt resultat av rektors utlysning om finansiering av tvärdisciplinära forskarnätverk 2019. Forskargruppen, som leds av Johan Borg, ska utveckla arbetssätt med hjälp av en digital tvilling för personinriktad hemtjänst i nära samarbete med brukare och personal inom socialtjänsten.

Forskar i multidisciplinärt team 

I forskargruppen ingår Yves Rybarczyk, Susanna Nordin, Kevin McKee, Marie Elf och projektledare Johan Borg. Projektet kommer också att engagera två heltidsdoktorander från disciplinerna hälsa och välfärd respektive mikrodataanalys med medfinansiering från Högskolan Dalarna.

Projektet med titeln ”Utveckling och utvärdering av en digital tvilling för personcentrerad hemtjänst från brukares och socialtjänstens perspektiv” har en budget på närmare 9,6 miljoner kronor. Forte finansierar cirka 6,3 miljoner och Högskolan Dalarna cirka 3,3 miljoner kronor.

Nationellt program för välfärdsforskning

Det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning startade 2016 och syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Forskningsprogrammet är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera samhällsutmaningar genom forskning och innovation.

Digital tvilling i hemtjänsten ska öka livskvaliteten för äldre (du.se)

Kontakt
Johan Borg
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: