Åter till arbetsplatsen – välkommen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Välkommen åter till din arbetsplats! Efter nästan två år av tillfälligt hemarbete fylls nu campus av medarbetare. Ta del av några enkla tips som är bra att komma ihåg för din återgång.
Två personer, båda med svarta byxor tittar ut över en lokal. De står bredvid varandra
Passa på att se dig omkring på arbetsplatsen, mycket har hänt under pandemin, inte minst på Campus Falun där ombyggnationen har gjort att Ljusgården har ett helt nytt utseende. Här äter studenterna sin mat, men det är även välkommet för medarbetare att slå sig ner. Yasir Imam

Under coronapandemin har högskolans verksamheter behövt ställa om sina rutiner och arbetssätt. Fortfarande påverkas flera av högskolans utbildningar av pandemins konsekvenser. Från och med den 1 april välkomnar vi samtliga medarbetare tillbaka till kontor och arbetsplatser, då återgången för medarbetare ska vara genomförd. Vi har alla ett stort eget ansvar att visa hänsyn, hålla god handhygien och naturligtvis stanna hemma vid sjukdom. Här kommer några konkreta allmänna tips att tänka på när du är åter på arbetsplatsen:  

Tar du bilen till arbetet? Kom ihåg parkeringstillstånd

Högskolans parkeringar kräver parkeringstillstånd. Nytt parkeringstillstånd hämtar du vid vaktmästeriet på Campus Borlänge eller i receptionen vid Campus Falun. Önskar du motorvärmarplats kontaktar du vaktmästeriet.  

Parkering och parkeringstillstånd 

Passerkort – kanske du behöver uppdatera ditt?

Beroende på när du senast använde ditt passerkort kan du behöva uppdatera det. Besök Helpdesk för att få hjälp.  

Lokaler och passerkort 

Installera dig på kontoret  

Att ha en bra fysisk arbetsmiljö är viktigt. Arbetsplatsen ska vara utformad så att du kan arbeta i upprätt ställning med sänkta axlar och överarmarna nära kroppen. Det gäller oavsett om du sitter eller står. När du nu återinstallerar dig på din kontorsplats se till att ta del av de enkla tips som finns för dator- och bildskärmsarbete. Kom ihåg att den eventuella kontorsutrustning som du tagit hem under det tillfälliga hemarbetet ska åter till arbetsplatsen. 

Kom även ihåg att ta regelbundna pauser och använd din friskvårdstimme. Högskolans fritidsförening arrangerar aktiviteter för alla medarbetare även på dagtid.  

Dator- och bildskärmsarbete

Friskvård och hälsa 

Förkylningssymtom – stanna hemma

Stanna hemma från arbetet om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Detta gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.  

Stanna hemma om du är sjuk (Folkhälsomyndigheten)

Sjukfrånvaro 

Jobba på distans

Många medarbetare efterfrågar en fortsatt möjlighet att arbeta från hemmet viss del av arbetstiden. Därför håller högskolan håller på att utforma riktlinjer för distansavtal. Detta är ännu inte färdigt och du förväntas arbeta enligt ditt anställningsavtal om inte du avtalat annat med din chef.  

Distansavtal för medarbetare – arbete pågår (nyhet)  

Senast granskad:
Senast granskad: