Passerkort

Med passerkortet öppnar du låsta dörrar i våra lokaler.

Din chef ser till att du får ett passerkort i samband med att du anställs.

Regler för passerkort 

Passerkortet är en personlig värdehandling och det är viktigt att du känner till vilka regler som gäller för det.

  • Passerkortet ger dig tillgång till de lokaler och entréer som behövs i din tjänst.
  • Passerkortet är personligt – du får inte låna ut det till någon annan. 
  • Passerkortet är kopplat till en kod. Förvara inte kortet och koden tillsammans.
  • Släpp inte in personer som inte har eget passerkort.
  • Om du förlorar ditt kort, se till att det blir spärrat så snart som möjligt. Vänd dig till receptionen som kan spärra kortet och ge dig ett nytt.   

Larma av ett larmat område

För att larma av ett larmat område, dra eller visa/blippa ditt passerkort och slå din pinkod i kortläsaren.

Om det tjuter på kvällar och helger är det tillslagsvarning för inbrottslarm som låter. Vid larmtillkoppling ljuder en varningssignal som korta tonstötar och att en siren blinkar.

För att avaktivera larmet:

  1. gå ut ur salen
  2. stäng dörren
  3. dra kortet genom kortläsaren och slå din kod.

Då är salen avlarmad i ytterligare 50 minuter.

Ställa dörr i öppet läge

I de flesta föreläsningssalar kan dörren ställas i öppet läge (det vill säga att man kommer in utan passerkort) under en begränsad tid. Då trycker du på följande i kortläsaren:

✔️1✔️ + visa kort = 1 timme

✔️2✔️ + visa kort = 2 timmar

✔️3✔️ + visa kort = 3 timmar

För att låsa dörren trycker du 

✔️0✔️ + visa kort = låst dörr

Det påverkar inte rörelselarmet utan bara dörren.

Vill du ha rörelselarmet bortkopplat kvällar och helger, kontakta support@du.se i god tid innan.

Senast granskad:
Avdelningen för fastighets- och campusplanering
Senast granskad: