Passerkort

Med passerkortet öppnar du låsta dörrar i våra lokaler.

Din chef ser till att du får ett passerkort i samband med att du anställs.

Regler för passerkort 

Passerkortet är en personlig värdehandling och det är viktigt att du känner till vilka regler som gäller för det.

  • Passerkortet ger dig tillgång till de lokaler och entréer som behövs i din tjänst.
  • Passerkortet är personligt – du får inte låna ut det till någon annan. 
  • Passerkortet är kopplat till en kod. Förvara inte kortet och koden tillsammans.
  • Släpp inte in personer som inte har eget passerkort.
  • Om du förlorar ditt kort, se till att det blir spärrat så snart som möjligt. Vänd dig till receptionen som kan spärra kortet och ge dig ett nytt.   
Senast granskad:
Avdelningen för fastighets- och campusplanering
Senast granskad: