AI och högskolepedagogiska workshops i höst

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolelärare uppmuntras att förebygga AI-fusk genom att anpassa examinationer. Höstens 2023 workshops och introduktionskurser erbjuder inom akademisk undervisning praktiska verktyg och utrymme för reflektion, med syfte att förbättra undervisningsmetoder och förståelse för lärarrollen.

Hur kan man förebygga och upptäcka AI-fusk?

Under senaste tiden har Artificiell intelligens (AI) debatterats och inom högskolevärlden diskuteras såväl möjligheter inom undervisning, som oro för fusk. AI är ett program som kör en dator någonstans och gör det den är programmerad att göra. Det som skiljer AI från andra program är att den är programmerad att göra saker som ser intelligenta ut, till exempel att författa texter. Därför känner många lärare en oro för att studenter kan fuska med hjälp av AI och använda verktyget som spökskrivare. Via länken nedan hittar du mer information om hur du som lärare kan agera för att hantera AI-fusk. Du kan arbeta proaktivt genom att utforma examinationen på ett sätt som försvårar AI-fusk genom att ändra examinationsform i kursplanen eller att ändra uppgifter så att den blir svårare för AI. För det reaktiva arbetet, när examinationen redan är genomförd och fusk misstänks, hittar du information om vad du inte ska göra, samt tecken på när en text kan vara skriven av en människa respektive av AI. 

För mer information se, https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/utbilda-och-forska/digitala-verktyg-och-system/var-digitala-larmiljo/ai/hur-kan-man-forebygga-och-upptacka-ai-fusk/

Högskolepedagogiska workshops Ht23

Söker du inspiration för att utveckla din undervisning? Under höstterminen 2023 har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman. Exempel på teman är undervisningsupplägg, AI, tillgänglig undervisning och uppsatshandledning.

Det främsta syftet med workshopparna är att du som inte har så lång undervisningserfarenhet ska öka din grundläggande kunskap om din roll som lärare. Du kommer ta del av praktiska verktyg och praktiskt agerande, samt ges utrymme att reflektera över lärarrollen både utifrån dig själv och i förhållande till de studenter du ska möta.

Undervisningsformen i workshopparna är interaktiv och bygger på aktivt deltagande. Med stöd i teori och forskningsresultat kommer du att få möjlighet att analysera, diskutera och utveckla din undervisning inom det egna ämnesområdet. Du kommer också att få möjlighet att dela med dig av dina och ta del av andras erfarenheter.

För mer information se, https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/utbilda-och-forska/kompetensutveckling/kompetensutveckling--for-dig-som-undervisar/utbildningar-och-kurser-for-dig-som-undervisar/

Ny som lärare – introduktionskurs HT23

Kursen Ny som lärare vänder sig dig som är nyanställd som lärare vid Högskolan Dalarna och endast har liten eller ingen erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning. Det främsta syftet med introduktionskursen är att du som ny lärare ska öka din grundläggande kunskap om din nya roll som högskolelärare.

Du kommer ta del av praktiska verktyg och praktiskt agerande, samt ges utrymme att reflektera över lärarrollen både utifrån dig själv och i förhållande till de studenter du ska möta. Kursen är upplagd i workshopsform och är helt nätbaserad. Med stöd i teori och forskningsresultat kommer du att få möjlighet att analysera, diskutera och utveckla din undervisning inom det egna ämnesområdet.

Kursen sträcker sig över en hel termin och omfattar 45 timmar.

För mer information se, https://www.du.se/sv/medarbetarwebb/utbilda-och-forska/kompetensutveckling/kompetensutveckling--for-dig-som-undervisar/utbildningar-och-kurser-for-dig-som-undervisar/ny-som-larare--introduktionskurs/

 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: