Ny på jobbet

Varmt välkommen till Högskolan Dalarna! Här hittar du grundläggande information till dig som är nyanställd.

Högskolan Dalarna biblioteket på Campus Falun omgiven av grönska
Per Eriksson

Din närmaste chef ser till att du får en bra introduktion under de första veckorna. Genom att följa checklistan kan du och din chef gemsamt se till att alla delar täcks in. Checklistan hittar du under bilagor på denna sida. Utöver det behöver du själv lösa ett antal uppgifter som är kopplade till din nya anställning. 

Arbetsmiljö

På Högskolan Dalarna bryr vi oss om våra medarbetare! Läs igenom informationen på sidorna som handlar om arbetsmiljö, för att förstå vilka skyldigheter och rättigheter du som medarbetare har. På arbetsmiljösidorna kan du se vem som är ditt arbetsmiljöombud, vilka rutiner vi har för tillbudsanmälan samt hur du bäst ställer in ditt skrivbord.
Arbetsmiljösidorna

Anmäl kontonummer och registrera uppgifter

För att få rätt lön behöver du göra följande: 

Kontonummer och skattsedel

  • Anmäl ditt bankkontonummer till Danske Bank som betalar ut din lön. Du loggar in med BankID och anger Högskolan Dalarnas kundnummer: 79152. Skulle Danske Bank sakna ditt kontonummer vid tiden för löneutbetalning får du istället en utbetalningsavi.
  • Beställ skattsedel för preliminär skatt (eller beslut om skattejämkning) från Skatteverket och skicka till avdelningen för HR. Saknar vi dessa uppgifter får du ett avdrag utifrån tabell 35 plus ytterligare tio procent.

Registrera uppgifter i Primula

  • Kontrollera dina personuppgifter. Vi behöver dels rätt adress, dels uppgift om anhörig som vi kan kontakta vid en akut situation eller en allvarlig händelse.
  • Om du undervisar, fyll i uppgifter om bisyssla.
  • Registrera din högsta formella examen – vi behöver uppgifterna för vår statistik. Ange också om du har påbörjat eller avslutat "Högskolepedagogisk utbildning" (15 högskolepoäng).

Till Primula (extern webbplats)

Bisysslor

Bisysslor godkänns ofta, men det finns också undantag.

Läs om regler för bisysslor

Anmäl dig till gemensam introduktion

Utöver introduktionen du får på din arbetsplats vill vi också att du deltar i den gemensamma introduktionen för alla nyanställda vid Högskolan Dalarna.

Introduktionen hålls ett par gånger om året. Här får du veta mer om högskolans viktiga uppdrag, om vår verksamhet och om vår vision. Medverkar gör rektor och företrädare för många av högskolans olika verksamheter.

Datum för kommande introduktionsdagar finns i kalendariet

Anmälan

Här anmäler du dig till introduktionen för nyanställda (inloggning krävs)

Om att vara statligt anställd

Som statligt anställd är du skyldig att hantera frågor på ett objektivt, sakligt och opartiskt sätt. Du arbetar i medborgarnas tjänst och det innebär ett särskilt ansvar.

Att vara statligt anställd

Uppdatera din profilsida

Som medarbetare på högskolan har du automatiskt en profilsida på du.se – en sida om dig som visas vid sökning på ditt namn. Du använder profilsidan som ett digitalt visitkort, för att förklara vem du är och din roll vid högskolan. Uppdatera innehållet på profilsidan och berätta mer om din arbetsroll och bakgrund. 

Redigera profilsidan – en sida om dig

Senast granskad: