Ansökan befordran och meriteringar

Här hittar du information om antagning som oavlönad docent, pedagogisk karriärstege samt befordran till universitetslektor och professor.

Om du vill söka befordran till universitetslektor, skicka en föranmälan till rekrytering@du.se med uppgift om namn, personnummer och i vilket ämne du avser söka så kommer du att få vidare instruktioner när vi mottagit dina uppgifter.

Söker du pedagogisk meritering enligt den pedagogiska karriärstegen så följer du instruktionerna i dokumentet under rubriken ansökan. Skicka sedan din ansökan till registrator@du.se.

Pedagogisk karriarstege vid Högskolan Dalarna (pdf)

Vid befordran till professor samt docentmeritering, kommer länk till ansökan att finnas så fort ärendet är beslutat av rektor i personalberedningen.

Senast granskad: