Internutbildning

Rekrytering och kompetensförsörjning

Hur arbetar högskolan med kompetensförsörjning som strategisk fråga och hur arbetar vi för att rekrytera den skickligaste för varje position?

Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Campus Falun och Campus Borlänge

I denna utbildning får du kunskap om kompetensbaserad rekryteringsmetodik och rekryteringsprocessen. Du kommer även att få kunskap om hur våra om bias i bedömning och hur vi kan arbeta för inkluderande och rättssäkra rekryteringar.

Målgrupp: Chefer, proprefekter samt ledamöter i AFU

Ansvarig: Avdelningen för HR (Isabelle Ramström, Elin Apel och Inger Brykt)

Anmälan: Mejla Kristina Nordin, kno@du.se senast två veckor innan utbildningen.

För mer information kontakta
Kristina Nordin
HR-administratör
Senast granskad: