Internutbildning

Högskolan Dalarnas strategi

Vad innebär högskolans strategiska inriktning och vilka långsiktiga mål förväntas jag som chef och ledare bidra till? I denna utbildning får du en introduktion till högskolans strategi 2020-2026.

Datum: , kl 09:00 - 10:00
Plats: Endast digitalt

Målgrupp: Chefer och proprefekter

Ansvarig: Rektorsfunktionen (Jörgen Elbe eller Jonas Tosteby)

Anmälan: Mejla Kristina Nordin, kno@du.se senast en vecka innan utbildningen.

För mer information kontakta
Kristina Nordin
HR-administratör
Senast granskad: