Internutbildning

Hållbarhets- och jämställdhetsarbete

Hur arbetar högskolan för en hållbar utveckling? Utbildningen är utformad för att ge dig inblick i bakomliggande lagkrav och lokala mål, där miljö och klimat, internationalisering samt jämställdhet och lika villkor är olika perspektiv i arbetet.

Datum: , kl 13:30 - 15:30
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Björka
Sista anmälningsdag:

Målgrupp: Chefer och proprefekter

För att delta, anmäl dig till
Kristina Nordin
HR-administratör
För frågor om utbildningen, kontakta
Maria Rappfors
Universitetsadjunkt arbetsvetenskap
Senast granskad: