Internutbildningar

Här hittar du information om och länkar till internutbildningar och kurser.

Till vissa av utbildningarna/kurserna kan du anmäla dig direkt. Det är sådana utbildningar/kurser (de närmast kommande) du ser under rubriken ”Kommande internutbildningar” på den här sidan.

Högskolepedagogiska workshoppar

Är du ny som lärare eller är en lärare som söker inspiration för att utveckla din undervisning? Under våren 2022 har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman.

Det främsta syftet med workshopparna är att du som ny lärare ska öka din grundläggande kunskap om din nya roll som lärare. Du kommer ta del av praktiska verktyg och praktiskt agerande, samt ges utrymme att reflektera över lärarrollen både utifrån dig själv och i förhållande till de studenter du ska möta. Du kommer att introduceras till ett tänkande kring högskolepedagogiska frågor som kommer att öka din förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar alla studenters lärande. Därtill får du möjlighet att möta nya kollegor.

Undervisningsformen i workshopparna är interaktiv och bygger på aktivt deltagande. Med stöd i teori och forskningsresultat kommer du att få möjlighet att analysera, diskutera och utveckla din undervisning inom det egna ämnesområdet. Du kommer också att få möjlighet att dela med dig av dina och ta del av andras erfarenheter.

Workshopparna arrangeras av NGL-centrum, som har i uppdrag att utveckla den högskolepedagogiska verksamheten så att den bidrar till ett livslångt lärande för högskolans lärare och att en reflekterande undervisningskultur upprätthålls och utvecklas på Högskolan Dalarna.

Seminarieserie pedagogisk portfölj

NGL-centrum bjuder in till en seminarieserie i tre delar, som framför allt vänder sig till dig som har pedagogiska arbetsuppgifter och vill skriva din pedagogiska portfölj.

Seriens syfte är att ge råd och tips till dig som ska använda din pedagogiska portfölj för att prövas i den pedagogiska meriteringsstegen vid Högskolan Dalarna eller för att söka befordran eller tjänst.

Utgångspunkten för seminarieserien är att du successivt mellan seminarieträffarna skriver de olika delarna i din pedagogiska portfölj. Texterna diskuteras under kollegiala former vid seminarierna och konstruktiv återkoppling ges av deltagarna samt Lena Dafgård, som kommer att leda seminarierna. Även om du inte planerar att skriva en portfölj just nu, är du välkommen till det första seminariet för att få information om vad en pedagogisk portfölj är och hur du kan samla dokumentation för att senare skriva din pedagogiska portfölj. Seminarieserien genomförs helt nätbaserat på Zoom.

Seminarie 1 kommer att hållas vid två tillfällen, den 21 mars och den 25 mars. Ett av dessa seminarier kommer att hållas på engelska, om behov finns. Datum och tider för seminarium 2 och 3 bokas i samråd med de deltagare som vill gå dessa seminarier.

Kommande internutbildningar

 

Senast granskad:
Senast granskad: