Övertid och mertid

Lagar och lokala avtal bestämmer hur mycket du får arbeta utöver ordinarie arbetstid.

Din chef kan i vissa fall begära att du ska arbeta utöver din ordinarie arbetstid. Andra gånger kan en tillfälligt hög arbetsbelastning innebära att du behöver arbeta mer än vanligt.

Tänk på att övertid alltid ska vara beordrad i förväg – chefen avgör om övertiden är nödvändig.

Antalet övertidstimmar är begränsat

  • Du som arbetar heltid får arbeta högst 50 timmar övertid per månad och högst 150 timmar på ett år.
  • Du som arbetar deltid får arbeta högst 200 timmar mertid (tiden upp till heltid) och övertid under ett år, varav mertiden får vara maximalt 175 timmar.

Olika typer av övertid

Enkel övertid

  • Vardagar klockan 17.00–22.00

Kvalificerad övertid

  • Måndag–torsdag efter klockan 22.00
  • Fredag efter klockan 19.00
  • Lördag och söndag
  • Måndag klockan 00.00-07.00

Välj typ av övertidsersättning

Du kan få din övertidsersättning i form av ledighet eller pengar.

Kvalificerad övertid ger dubbel ersättning. Enkel övertid ger ersättning motsvarande en och en halv gång den arbetade övertiden. 

Mer än deltid blir mertid

Även du som arbetar deltid kan bli ombedd att arbeta mer än vanligt. Den extratid du då arbetar kallas mertid. Arbetar du mer än heltid blir det övertid.

Ersättningen för mertid kan du ta ut i ledighet eller pengar. En timme mertid motsvarar en timmes ledighet eller en ordinarie timlön. 

Senast granskad: