Tjänstedefinition Elektronisk Identitet

Beskrivning av tjänsten: Elektronisk Identitet

Denna tjänst riktar sig till blivande och nuvarande studenter samt anställda vid Högskolan Dalarna. Syftet är att möjliggöra uthämtning samt hantering av en elektronisk identitet, även kallat ett användarkonto.

Hantering av personuppgifter

Support

För supportfrågor, kontakta support@du.se.

Senast granskad:
Senast granskad: