Sunet Survey

Sunet Survey är ett system för enkäter och kursutvärderingar

Information

Sunet Survey är ett av Högskolan Dalarnas system för enkäter. Som lärare/personal kan du logga in på Sunet Survey här: survey.du.se. Nedan följer våra guider som hjälper dig med dina enkäter:

Guider

Skapa en publik "snabbenkät" och publicera den via länk:

Snabbguide
Snabbguide i pdf-format

Eller för en mer utförlig textguide i Survey & Report:

Utförlig guide
Utförlig guide i pdf-format

Förr ytterligare hjälpavsnitt hänvisar vi till leverantörens egen hjälpsida. Där kan du söka mer specifikt och använda dig av nyckelord:

Hjälpsida på Survey&Report
Hjälpsida på Survey&Report

(https://sunet.artologik.net/du/Admin/Help)

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: