Sunet Survey

Sunet Survey är ett system för kursutvärderingar och enkäter.

Numera används oftast en byggd enkät i Learn för kursvärderingar. Se "Kursanalys" på Learns manualsida, http://www.du.se/learn 

Information till studenter

Sunet Survey är ett system för enkäter. Tidigare användes det för Högskolan Dalarnas kursutvärderingar. Det kan förekomma att det används på en del kurser för kursutvärderingar.

Information till personal

Sunet Survey är ett av Högskolan Dalarnas system för enkäter.

Som lärare loggar du in till Sunet Survey via länken sunet.artologik.net/du/Admin.

Nedan följer guider och instruktionsfilmer som hjälper dig i alla steg från hur enkäter skapas till publicering av färdiga rapporter.

Guider

Skapa kursutvärdering - rapport i Sunet Survey

Instruktionsfilmer

Survey del 1: flödesschema och arbetsgång
Survey del 2: logga in och kom igång
Survey del 3: lägg till frågor
Survey del 4: skapa kursutvärdering utifrån resultat av enkätsvar
Survey del 5: Importera frågor från egen frågebank
Sunet Survey: Gör en pappersenkät - Förberedelser
Sunet Survey: Gör en pappersenkät - InmatningSunet Survey: Anpassa publiceringsdatum

Senast granskad:
Senast granskad: