Sunet Survey

Sunet Survey är ett system för enkäter och kursutvärderingar

Information

Sunet Survey är ett av Högskolan Dalarnas system för enkäter. Som lärare/personal kan du logga in på Sunet Survey här: survey.du.se/admin. Nedan följer våra guider som hjälper dig med dina enkäter:

Textguider

Skapa en publik "snabbenkät" och publicera den via länk:

Snabbguide
Snabbguide i pdf-format

Eller för en mer utförlig textguide i Survey & Report:

Utförlig guide
Utförlig guide i pdf-format

För ytterligare textguider hänvisar vi till leverantörens egen hjälpsida. Där kan du söka mer specifikt och använda dig av nyckelord:

Hjälpsida på Survey&Report
Hjälpsida på Survey&Report

(https://survey.du.se/Admin/Help)

Videoguider

Skapa enkätfrågor
- En guide som visar vilka olika frågealternativ som finns och hur du gör de rätta inställningarna.

 

Kursvärdering

- En spellista med guider som visar hur du kan använda Sunet Survey direkt i Learn.

Spellista med guider hur du skapar kursvärderingar med Sunet Survey direkt i Learn

Senast granskad:
Senast granskad: