Delegerad bedömning

Här går vi igenom hur du kan använda delegerad bedömning för att dela upp uppgifter mellan olika lärare och hur du kan använda delegerad bedömning för att sambedöma ett slumpvist set med uppgifter.

Delegerad bedömning är en funktion som kan användas på flera olika sätt. Här går vi igenom hur du kan använda delegerad bedömning för att dela upp uppgifter mellan olika lärare och hur du kan använda delegerad bedömning för att sambedöma ett slumpvist set med uppgifter. Fördelen med att dela upp bedömningen mellan olika lärare är att du under "Behöver bedömas" bara ser de uppgifter du själv har ansvar för att bedöma.

Dela upp bedömningen av uppgifter mellan olika lärare

Du kan använda delegerad rättning för att fördela rättningen av uppgifter mellan olika lärare. När du skapar en uppgift kan du klicka på "bedömningsalternativ" och " Aktivera Delegerad bedömning". Du kan också komma åt de här alternativen när du redigerar en befintlig uppgift.


Bedömningsalternativ

I det här exemplet har varje lärare tilldelats en grupp att bedöma. (Läs mer om hur du skapar grupper i manualen Arbeta med grupper). I den här kursen ska lärare A bedöma grupp 3, lärare B grupp 1 och lärare C grupp 2. När lärarna på kursen går till "behöver bedömas" på kursens startsida ser de bara sin egen grupps inlämningar. Om du har lärare i kursrummet som inte ska bedöma den specifika uppgiften klickar du på "inga" under inlämning till bedömning för de lärare som inte ska bedöma inlämningarna.
I en annan kurs bedömer ni kanske olika uppgifter. Då kan du ställa in så att en lärare bedömer alla inlämningar av uppgift 1 och en annan lärare bedömer alla inlämningar av uppgift 2. På det viset syns uppgiften bara för den lärare som ska bedöma den när man går in på "behöver bedömas".

Glöm inte att förena resultat!


Eftersom delegerad bedömning är anpassat för att en huvudlärare ska kunna delegera bedömningen till andra lärare, men ändå själv vill göra en kontroll av bedömningen, måste man "förena resultat". När du som lärare bedömt några studenter i din grupp måste du "förena resultat" innan studenterna kan se din bedömning.
För att komma åt att förena resultat behöver du gå till kursadministration och resultat och klicka på den grå pilen bredvid uppgiften. Där får du fram "förena resultat".


delegerad bedömning


Du kan också komma åt funktionen via kursens startsida i rutan "Kräver uppmärksamhet". Om du har rättat några uppgifter med delegerad bedömning syns nu "Har inte förenats". Klicka på den grå pilen vid uppgiften och välj "förena resultat".
Klicka på pilen bredvid "Slutresultat" och välj att "förena alla oförenade per Högsta" om det bara är en bedömare som bedömt en text. Då får alla studenter i listan det betyg som bedömande lärare har satt på uppgiften.


delegerad bedömning
delegerad bedömning

 

Du kan förena resultat varje gång du rättat ett antal texter, eller välja att göra det först när du rättat hela seminariegruppens texter.

Sambedömning av uppgifter


Delegerad bedömning kan också användas för att sambedöma uppgifter. Istället för att tilldela varje lärare en specifik grupp i Learn kan du välja att en lärare ska bedöma, alla, inga eller ett slumpvist set av uppgifter. Ange hur många uppgifter en viss lärare ska bedöma så väljs uppgifterna slumpvist ut av Learn. Du kan till exempel ställa in så att en lärare bedömer alla inlämningar och en annan lärare sambedömer 5 av dessa uppgifter.


aktivera delegerad bedömning

 

Om ni till exempel har en kurs med 25 studenter och två lärare kan ni ställa in så att båda lärarna ska bedöma 15 slumpvisa inlämningar. Då sambedöms 10 av uppgifterna och ni kan jämföra bedömningen innan resultatet meddelas till studenterna.


delegerad bedömning

Katarina Lindahl
Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska, Engelska

Senast granskad:
Senast granskad: