Från campus till nätet

Alla högskolans utbildningar har ställt om till att vara nätbaserade. Förändringen påverkar
studenterna i olika omfattning. Antalet studenter var redan innan Coronakrisen fler på de
nätbaserade utbildningarna än på campusutbildningarna.

Kvinna och man
Studenterna Madeleine Åhlenius och Erik Nelson

– Min utbildning är under normala förhållanden en campusutbildning. Nu går den via nätet och det har varit en ordentlig omställning, berättar Erik Nelson som studerar på Filmproduktion för reklam och information på Mediehuset i Falun.

Bra support

Erik berättar att det gick mycket snabbt när beskedet kom. Erik och hans studiekamrater var i slutskedet av en filmproduktion när det stod klart att de kanske inte skulle hinna göra klart uppgiften.

– Vi klippte ihop filmen snabbt under den sista eftermiddagen på campus. Precis i inledningsskedet visste inte lärarna exakt hur allt skulle lösas, men det gick ändå snabbt att komma igång med utbildningen via nätet. De har gjort ett grymt arbete med att få allt att fungera, vi får väldigt bra support, säger Erik.

Nya lösningar

Eriks utbildning innehåller många praktiska övningar, bland annat att producera filmer för verkliga uppdragsgivare. Det är inte möjligt under de rådande förutsättningarna och högskolan har arbetat med att hitta alternativa arbetsuppgifter som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar de som skulle genomförts i normala fall.

– Istället för att filma själva hämtar vi bland annat färdigt filmmaterial från nätet som vi omproducerar. Vi redigerar och skapar nya filmer av de olika delar vi hittar och väljer ut. Det är så det ibland går till ute i branschen när man vill skapa en filmskiss innan den skarpa filmen produceras, fortsätter Erik.

Bättre och bättre

Erik har nyligen inlett en ny kurs och hans intryck hittills är att det fungerar bra. Han menar även att det kommer att gå ännu lättare i takt med att både studenter och lärare blir mer vana vid det nätbaserade lärandet.

– Alternativet hade väl varit att pausa hela utbildningen på obestämd tid, det hade fått riktigt stora konsekvenser för oss studenter med uppskjuten examen, kanske trassel med studiemedel och liknande. Jag har ställt in mig på att det kommer att gå bra och förbereder mig på att den här situationen kommer att vara under ett bra tag framöver.

Stora skillnader mellan studieformerna

Madeleine Åhlenius som studerar Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan ingång idrott och hälsa vid Högskolan Dalarna har genomgått en mer planerad omställning till studier via nätet. Hon har tidigare studerat på campus men det ämne hon läser just nu är nätbaserat, det var det även innan högskolornas nedstängning av campusutbildningarna.

– Den enda större skillnaden jag upplever i utbildningen med tanke på högskolans generella omställning är att de dagar vi skulle tillbringat på campus inte genomförs nu. Resten av studierna skulle skett digitalt ändå, säger Madeleine. Däremot upplever jag stora skillnader mellan de två olika studieformerna rent generellt.

Saknar känslan på campus

Madeleine säger att hon ibland saknar campusstudierna och miljön på högskolan. På frågan om vad hon saknar mest svarar hon att det är det fysiska mötet med studiekamrater och lärare.

– Det blir ett annat utbyte när man diskuterar med andra människor i fysiska möten tycker jag. När jag studerade på campus brukade jag och mina studiekompisar sitta i högskolans bibliotek och både studera och prata. Men möjligheten till stöd och hjälp från lärarna fungerar på samma sätt, jag mejlar oftast mina frågor och funderingar ändå.

Koll på sin tid

Madeleine lyfter fram självdisciplin som en avgörande faktor när man studerar på distans. Hon upplevde att det till en början var svårt att ställa om, men att det fungerar bättre och bättre.

– Det viktigaste för mig är att ha koll på min tid, säger Madeleine. Studerar man hemma finns många distraktioner som vardagssysslor, något roligt på TV eller något annat som drar.

Dagsschema

Hon berättar att det också kan vara tvärtom, att hon ibland glömmer tiden och sitter alldeles för länge. Det kan påverka motivationen negativt har hon upptäckt.

– Ärligt talat är jag en person som verkligen behöver planera ordentligt för att det ska fungera, säger hon och skrattar. Men det går bra när jag tänker igenom studiedagen ordentligt innan, skapar ett schema där det finns pauser, lunchrast och studietid. Då känns det lite mer som när man studerar på campus.

Platta1.jpg

Senast granskad:
Senast granskad: