En högskola för alla

Högskolan Dalarna är framgångsrik när det gäller att locka människor från grupper som är underrepresenterade bland landets högskolestudenter.

Prorektor Jörgen Elbe

Det handlar om studenter med olika bakgrund och i olika åldrar och människor från studieovana miljöer, exempelvis från familjer där föräldrarna inte studerat eller från orter där få studerar på högskola.

Högskolans studenter berättar ofta om den starka gemenskapen, om närheten till lärarna och att det är lätt att få stöd när det behövs.

–  Alla som studerar på Högskolan Dalarna ska känna sig sedda, berättar Jörgen Elbe, prorektor på Högskolan Dalarna. Vi brukar säga att studenterna inte försvinner i mängden här, jag tycker att det är en bra beskrivning av hur det är hos oss. Jag skulle nog säga att det finns en ovanligt stark ambition i vår lärarkår och hos vår administrativa personal att verkligen hjälpa studenterna igenom sina utbildningar med så goda resultat som möjligt.

Öppen för alla

En del av Högskolan Dalarnas strategi är att vara öppen för alla, oavsett vilken bakgrund man har eller var i livet man än befinner sig.

–  Våra studenter har en något högre medelålder än studenter vid många andra lärosäten. Det beror på att vi har många studenter som hunnit en bit in i sina liv, kanske har familj och ett etablerat boende. Här fyller våra nätbaserade utbildningar en viktig funktion, fortsätter Jörgen. De gör det fullt möjligt att genomgå en högskoleutbildning eller läsa enstaka kurser utan att behöva flytta eller pendla.

Hoppas på fler studenter

Landets alla högskolor har stängt sina fysiska utbildningar på grund av Coronaviruset, studierna sker nu istället på distans via nätet. Det här gäller även landets gymnasieskolor.

–  Det ska bli spännande att se vilka effekter de nätbaserade gymnasieutbildningarna får för elevernas sätt att tänka kring högskolestudier framöver, menar Jörgen Elbe. De som går ut gymnasiet nu i vår kommer att vara vana vid att studera via nätet. När de ser möjligheten till högre utbildning på distans kanske det kan medföra att fler unga än tidigare väljer att studera på högskola. Det skulle vara en ljusglimt i Coronakrisen, avslutar Jörgen Elbe.

Platta1.jpg

Senast granskad:
Senast granskad: