Ny strategi för Högskolan fokuserar på livslångt lärande

Tisdagen den 17 december beslutade styrelsen för Högskolan Dalarna om en strategi för utbildning och forskning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under september 2018 fick rektor Martin Norsell uppdraget att ta fram en gemensam strategi för forskning och utbildning av högskolans styrelse.

– Det är ett stort och viktigt arbete som handlar om högskolans fortsatta riktning framåt, med utgångspunkt i vår vision. Strategin kommer att lyfta fram de områden som Högskolan Dalarna bör prioritera och rikta in sig på. Den kommer även att fungera som underlag för hela verksamheten när det gäller att samordna utbildning, forskning och samverkan, säger rektor Martin Norsell.

Centralt i högskolans strategi är uppbyggnaden av sammanhållna eller kompletta akademier som innebär strävan efter utbildning på alla nivåer från fristående kurser som en del i det livslånga lärandet eller som introduktion till studier inom högre utbildning till forskarutbildning. Vidare en starkt profilerad forskningsverksamhet som stödjer forskarutbildningen med en naturlig forskningsanknytning av utbildning på grundläggande och avancerad nivå. En annan viktig del som lyfts fram i strategin är samverkan med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet men också med andra lärosäten nationellt och internationellt.

Strategin är resultatet av ett mycket omfattande arbete, där studenter, medarbetare och samarbetspartners engagerats i diskussioner om en önskvärd och möjlig framtid för Högskolans utbildning och forskning.

– Att verksamhetens inspel finns med i arbetsprocessen är grundläggande för att slutresultatet ska bli ett användbart och relevant dokument, säger Björn Brorström, ordförande för skrivargruppen.

 

Senast granskad:
Senast granskad: