Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-11-29

Introduktion omvårdnad och etik (VÅ1061)

V34NQ (VT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bergbom, I., & Wiklund Gustin, L. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144112435
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123172
  Läsanvisning:Kapitel: 1, 5, 7, 13
  Bok / Antologi
 • Friberg, F., & Öhlén, J. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123189
  Läsanvisning:Kapitel: 1, 9, 11
  Bok / Antologi
 • International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.
  Myndighetspublikation
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Red.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Bok / Antologi
 • Moyes, J. (2016). Livet efter dig ([Ny utg.]). Stockholm: Printz Publishing. ISBN: 9789188261229
  Bok / Antologi
 • Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken : etik för vårdande yrken (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120539
  Bok / Antologi
 • Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
  Myndighetspublikation
 • Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad.
  Myndighetspublikation
 • Thorsén, H. (2016). Människosyn och etik (3 uppl.). Stockholm: Remus. ISBN: 9789186619091
  Bok / Antologi
 • Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127131828
  Bok / Antologi
 • Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Patientlagen, Patientdatalagen, Patientsäkerhetslagen samt Offentlighets- och sekretesslagen tillkommer.
  Text
 • Vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text