Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-28

Franska: Förberedande kurs IV (GFR2HZ)

H3FQJ (HT23, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Sanner, M., & Wennberg, L. (2012). Génial 4 (senaste uppl.). Stockholm: Natur & kultur.
  Bok / Antologi
 • Wall, K., Behár, D., Ekman, M., et al. (2014). Den franska grammatiken (senaste upplagan). Stockholm: Sanoma Utbildning. ISBN: 978-91-523-2716-6
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Glaud, L., Lannier, M., Loiseau, Y., et al. (2015). Grammaire essentielle du français, A2 (senaste upplagan). Paris: Didier. ISBN: 9782278081028
  Bok / Antologi
 • (2015). Norstedts svenska-franska, franska-svenska ordbok (Senaste upplagan). Stockholm: Norstedts.
  Bok / Antologi
 • (1967). Petit Robert de la langue française (Senaste upplagan). Robert/CELF.
  Bok / Antologi