Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-09

Kärnområden inom tillämpad engelsk lingvistik (EN3076)

H3FMS (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Rodgers, M. P. H., & Schmitt, N. (Red.). (2020). Introduction to applied linguistics (Third edition.). Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN: 9781138290136
    Bok / Antologi
  • Saraceni, M. (2015). World Englishes : A critical analysis (1 uppl.). London: Bloomsbury Academic. ISBN: 9781623563806
    Bok / Antologi
  • Ett urval texter som uppgår till cirka 150 sidor..
    Text