Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-12

Spanska II: Från 1900 till nutiden: Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (SP1053)

H3FF9 (HT23, 20%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Ferré, R. (1998). Maldito amor (Eller senare). New York: Vintage Español.
  Övrigt:Finns också som E-Book
  Bok / Antologi
 • Oviedo, J. M. (2002). Antología crítica del cuento hispanoamericamo del siglo XX (1920-1980) 2. La gran síntesis después (Eller senare). Madrid: Alianza.
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2004). Diccionario de términos literarios (Eller senare). Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • Puig, M. (2006). El beso de la mujer araña (Eller senare). Barcelona: Seix Barral.
  Bok / Antologi
 • Brechner, Á. (Regissör). (2018). La noche de 12 años [Film].
  Film (fysisk)
 • Bollaín, I. (Regissör). (2010). También la lluvia [Film].
  Film (fysisk)

Referenslitteratur

 • Álvarez-Solar, M. C., & Fonseca, E. (2006). Sociedad y cultura en América Latina (Senaste upplaga). Bergen: Fagbokforlaget.
  Bok / Antologi
 • Camacho Padilla, F., Masoliver, J., & Vidales, C. (2009). América Latina (Senaste upplaga). Frederiksberg: Samfundslitteratur.
  Bok / Antologi
 • Castro, A., & Jiménez Tornatore, E. (Red.). (2013). Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas (Senaste upplaga). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Moreiro, J. (1996). Cómo leer textos literarios : el equipaje del lector (Senaste upplaga). Madrid: EDAF.
  Bok / Antologi
 • Shaw, D. L. (2005). Nueva narrativa hispanoamericana. (Senaste upplaga). Madrid: Cátedra.
  Bok / Antologi