Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-27

Engelska I med didaktisk inriktning (EN1103)

H3D32 (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Engelsk språkstruktur
 • Estling Vannestål, M. (2016). Essential English grammar (Second edition). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114606
  Bok / Antologi
 • Andra grammatikböcker kan användas men rådgör med läraren.
  Text
 • Grammatikkompendium (ca 80 s/p).
  Text
 • Kompendium med övningar (ca 30 s/p).
  Text
 • Översättningskompendium.
  Text
2. Engelskspråkig litteratur och kultur
 • Demos-Brown, C. (2019). American Son (Provided in course). United States: Samuel French. ISBN: 9780573708022
  Bok / Antologi
 • Ishiguro, K. (1988). The Remains of the Day Vintage.
  Bok / Antologi
 • Lahiri, J. (2004). The Namesake Harper Perennial.
  Bok / Antologi
 • Sapphire. (2010). Push (Also known as "Precious"). Vintage.
  Bok / Antologi
 • Scott, R., & Heiss, A. (2016). The Intervention : An Anthology (Available from University ebok central library). Sydney, Australia: University of New South Wales Press Ltd. ISBN: 9781742242460
  Bok / Antologi
 • Wolfe, J., & Wilder, L. (2016). Digging into literature: strategies for reading, analysis, and writing (1 uppl.). Boston: Bedford/St. Martins. ISBN: 9781457631306
  Bok / Antologi
 • Poesi och webbaserade texter tillkommer.
  Text
3. Engelska: Skriftlig språkfärdighet
 • Glenn, C., & Gray, L. S. (2012). The Hodges Harbrace handbook (other editions work). Boston, Mass: Wadsworth Publishing Co. Inc.
  Bok / Antologi
 • Engelskspråkigt lexikon.
  Text
 • Övriga referenser och övningsmaterial som tillhandahålls av läraren (ca 60 s).
  Text
4. Språkdidaktik A
 • Lindström, G., & Pennlert, L. Å. (2019). Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik (7:e reviderade upplagan). Stockholm: Fundo Förlag. ISBN: 9789197558495
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2007). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshem (reviderad 2022). Hämtad från http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2021). Läroplan för gymnasieskolan (Gy11). Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2004). Språkboken.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2021). Ämnesplaner i gymnasieskolan på engelska. Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Smith, S., & Conti, G. (2016). The Language Teacher Toolkit (1 uppl.). United States: Createspace Independent Publishing Platform. ISBN: 9781523214822
  Bok / Antologi
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (6 uppl.). Gleerups.
  Bok / Antologi
 • Multimodalt material, tillhandahålles av lärare.
  Text
5. Språkdidaktik B
 • Bardel, C., Falk, Y., & Lindqvist, C. (Red.). (2016). Tredjespråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144093185
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Cook, V. (2016). Second Language Learning and Language Teaching New York: Taylor & Francis Ltd.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2007). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2021). Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2021). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad från https://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2004). Språkboken.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2021). Ämnesplan i engelska (SKOLFS 2010:26).
  Övrigt:http://www.skolverket.se
  Bok / Antologi
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (Sjätte upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104140
  Bok / Antologi
 • Multimodalt material, tillhandahålles av lärare.
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Engelsk språkstruktur
 • Biber, D., Conrad, S., & Leech, G. (2002). Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Workbook Harlow: Pearson Education.
  Bok / Antologi
 • (2018). Stora engelsk-svenska ordboken (1 uppl.). Stockholm: Norstedts.
  Bok / Antologi
 • (2018). Stora svensk-engelska ordboken (1 uppl.). Stockholm: Norstedts.
  Bok / Antologi
2. Engelskspråkig litteratur och kultur
 • Griffith, K. (2013). Writing essays about literature : a guide and style sheet (9 uppl.). Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning. ISBN: 9781133307297
  Bok / Antologi
3. Engelska: Skriftlig språkfärdighet
 • Murphy, R. (2014). English Grammar in Use with Answers: A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English (Senaste upplaga/Latest edition). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-18939-2
  Bok / Antologi
4. Språkdidaktik A
 • Enever, J., & Lindgren, E. (Red.). (2015). Språkdidaktik : researching language teaching and learning (1 uppl.). Umeå: Department of Language Studies, Umeå University. ISBN: 9789176011942
  Bok / Antologi
5. Språkdidaktik B
 • Gagnestam, E. (2005). Kultur i språkundervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144037384
  Övrigt:Eller: E-bok, 2010, ISBN 9789144061535.
  Bok / Antologi