Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-21

Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. (GMD2GF)

H3CSM (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, U)

Litteratur

Delkurser

1. Kommunikation, problemlösning och tal
 • Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. W. (2016). problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (12 uppl.). Boston: Pearson. ISBN: 9781784480431
  Bok / Antologi
 • Helenius, O., & Johansson, M. (Red.). (2018). Att bli lärare i matematik (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122585
  Bok / Antologi
 • Larsson, M. (2015). Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom. Theorizing challenges and support for teachers.. (Doktorsavhandling, Mälardalen University, Västerås, Mälardalen University Press Dissertations 193). Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A865533&dswid=4330.
  Avhandling
 • Nunokawa, K. (2005). Mathematical problem solving and learning mathematics: What we expect students to obtain. The Journal of Mathematical Behavior, 24(3-4), 325-340. DOI: 10.1016/j.jmathb.2005.09.002
  Tidskriftsartikel
 • Skolforskningsinstitutet. (2018). Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan (Systematisk översikt 2017:01). Hämtad från https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter/klassrumsdialog-i-matematikundervisningen/.
  Myndighetspublikation
 • Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., et al. (2010). Matematik för lärare, Delta Didaktik (1 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140671462
  Bok / Antologi
 • Styrdokument, artiklar och kurskompendium tillkommer.
  Text
2. Planering, resonemang och geometri
 • Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. W. (2016). Problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (12 uppl.). Boston: Pearson. ISBN: 9781784480431
  Bok / Antologi
 • Bråting, K., Sollervall, H., & Stadler, E. (2013). Geometri för lärare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144083902
  Bok / Antologi
 • Helenius, O., & Johansson, M. (Red.). (2018). Att bli lärare i matematik (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122585
  Bok / Antologi
 • Skolinspektionen. (2009). Undervisning i matematik - utbildningens innehåll och ändamålsenlighet (Kvalitetsgranskningsrapport 2009:5). Hämtad från https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2009/undervisningen-i-matematik-i-grundskolan/.
  Myndighetspublikation
 • Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., et al. (2010). Matematik för lärare (1 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9140671461
  Bok / Antologi
 • Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., et al. (2008). Orchestrating Productive Mathematical Discussions: Five Practices for Helping Teachers Move Beyond Show and Tell. Mathematical Thinking and Learning, 10(4), 313-340. DOI: 10.1080/10986060802229675
  Tidskriftsartikel
 • Styrdokument, kommentarmaterial till kursplanen i matematik, artiklar och kurskompendium tillkommer.
  Text
3. Bedömning, algebra och sannolikhet
 • Litteraturlistan för delkurs 3 kommer att publiceras senast en månad innan kursstarten för delkursen..
  Text
4. Anpassning, samband och förändring samt statistik
 • Litteraturlistan för delkurs 4 kommer att publiceras senast en månad innan kursstarten för delkursen..
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Kommunikation, problemlösning och tal
 • Solem, I. H., Alseth, B., Eriksen, E., et al. (2019). Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068466
  Bok / Antologi
2. Planering, resonemang och geometri
 • McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal : en handbok (1 uppl.). Göteborg: Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM), Göteborgs universitet. ISBN: 9789185143139
  Bok / Antologi
 • Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068466
  Bok / Antologi
3. Bedömning, algebra och sannolikhet
4. Anpassning, samband och förändring samt statistik