Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-28

Bygg-CAD (BY1058)

H3CNX (HT22, 25%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Referenslitteratur

  • Spets, K. (2015). Ritteknik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144079561
    Bok / Antologi