Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-05-23

Envariabelanalys (GMA25V)

H3CNF (HT22, 25%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Månsson, J., & Nordbeck, P. (2011). Endimensionell analys (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056104
    Bok / Antologi
  • (2018). Övningar i endimensionell analys (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144127187
    Bok / Antologi